OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YETKİLİ SATICILIKTA SERVİS GELİŞİMİSüre: 2 gün

Amaç:

Sürekli karlılık hedefi olan otomotiv yetkili satıcı çalışanlarının servis ve yedek parça bilgi seviyelerini artırmak, yöntem belirleme, uzun süreli stratejik plan yapılmasına yardımcı olmak, kurumsal yapı oluşumuna destek vermek ve satış sonrası bilgilendirme ile öz güven gelişimi sağlayarak, motivasyonu arttırmaktır. 

Katılımcı Profili:

Otomotiv sektöründe yoğun rekabet yaşayan firmaların, satış sonrasında görev yapan orta ve üst seviye yöneticiler. Müşteri temasında bulunan servis danışmanları. 

Eğitim İçeriği:

Satış sonrası aktiviteler en az satış kadar şirket karlılığına destek vermektedir. Karlı olabilmenin en önemli etkeni müşteriye odaklanabilmektir. Günümüzde maliyet – satış – kar  üçgeni yoğun rekabet şartlarında bayilerin gelişiminin önünde ciddi bir engel olmaktadır. Verilen hizmetin kaliteli olması doğal olarak bu yarışta önemli avantaj sağlamaktadır.

Kalite ise hizmet standartlarının doğru uygulamasından geçmektedir.

  • Müşteri ihtiyaçlarının tanımlanması.
  • Servis süreçlerinin uygulanması
  • Sürekli iyileştirme metodları
  • Çalışma standartları
  • Performans analizi
  • Kaynakların doğru kullanımı
  • Performans hedefleri
  • Performans değerlendirmeleri

Temel olarak müşteri memnuniyeti kavramı, Müşteri memnuniyeti standartları, Servis stratejileri, Servis sistemleri, Çalışanlar memnuniyeti, Performans gelişimi, yatırımın geri alınması ve aksiyon geliştirmeler satış sonrası geliştirmenin esas unsurlarıdır.

Satış sonrası gelişimi konusunda kurumsal firma çalışanlarının eğitilmesi ve eğitimlerin içselleştirilerek pratiği dönüşmesi kurumsal firmaların geleceğinde çok daha olumlu olacaktır.

Eğitimde anket, uygulama, grup çalışması, grup tartışması, metafor kullanımı ve oyun bulunmaktadır.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto