OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YETKİLİ SATICILIKTA SATIŞ GELİŞİMİSüre: 2 gün 

Amaç:

Sürekli karlılık hedefi olan otomotiv yetkili satıcı çalışanlarının  parakende ve toptan  satış ve pazarlama bilgi seviyelerini artırmak , yöntem belirlemek ,uzun süreli stratejik plan yapılmasına yardımcı olmak, kurumsal yapı oluşumuna destek olmak  ve  satış bilgilendirme ile öz güven gelişimi sağlayarak , motivasyonu arttırmaktır. 

Hedef Katılımcı:

Otomotiv sektöründe yoğun rekabet yaşayan firmaların, satış konusunda  görev yapan  orta ve üst seviye çalışanları. Müşteri temasında bulunan satış danışmanları. 

Eğitim İçeriği:   

Satış  konusu doğal olarak şirketin  en önemli faaliyet alanıdır. Karlı olabilmenin en önemli etkeni müşteriye odaklanabilmektir. Günümüzde maliyet – satış – kar  üçgeni yoğun rekabet şartlarında bayilerin gelişiminin önünde ciddi bir engel olmaktadır. Verilen hizmetin kaliteli olması doğal olarak bu yarışta önemli avantaj sağlamaktadır.

Kalite ise hizmet standartlarının doğru uygulamasından geçmektedir.

  • Müşteri yaklaşımı , ihtiyaçlarının tanımlanması.
  • Satış süreçlerinin uygulanması
  • Sürekli iyileştirme metodları
  • Çalışma standartları
  • Kazan – kazan uygulamaları
  • Stok devir hızlarının geliştirilmesi
  • Performans analizi
  • Kaynakların doğru kullanımı
  • Performans hedefleri
  • Performans değerlendirmeleri

Temel olarak müşteri memnuniyeti kavramı, Müşteri memnuniyeti standartları, Satış stratejileri, Satış sistemleri, Çalışanlar memnuniyeti, Performans gelişimi ve aksiyon geliştirmeler satış  geliştirmenin esas unsurlarını oluşturur.

Eğitimde  anket, uygulama, grup çalışması, grup tartışması, metafor kullanımı ve oyun bulunmaktadır.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto