OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YETKİLİ SATICILIKTA KARLILIKSüre: 2 gün

Amaç:

Sürekli karlılık hedefi olan kurumsal firma çalışanlarına , bilgi seviyelerini artırmak , yöntem belirlemek , uzun süreli stratejik plan yapılmasına yardımcı olmak  ve motivasyon sağlamaktır. 

Katılımcı Profili:

Rekabet ortamında başarıya ulaşmak ve gelişim için proaktif uygulamalar yapmak isteyen işletme sahipleri, orta ve üst düzey yöneticiler. 

Eğitim İçeriği:

Karlılık bütün girişimcilerin iş kurarken ve kurulu işin devamlılığında esas amacı oluşturur. Günümüzde  karlılık tarifi sürekli karlılık olarak değişmiştir.  Sürekli karlılık sağlamak için , müşteri ve müşterinin memnuniyeti  odaklanılması gereken konular öncelikli olmaktadır. Bu amaçla yapılması gereken çalışmaları belli bir stratejik yapılanma ile tesis etmek ve pratik uygulama içersine girmek sürekli karlılık için önem taşımaktadır.

Sürekli karlılık temininde kurumsal firma çalışanlarının eğitilmesi ve eğitimlerin içselleştirilerek pratiği dönüşmesi  kurumsal firmaların  geleceğininde çok daha olumlu olacaktır.

Kurumsal yaklaşım , girişimcilik,girişimci kişilikler , aile şirket yönetimi , stratejik yaklaşım, çalışan yetkinlik ve değerlendirme yönetimi, stratejik çözüm metodları , liderlik konusu , şirket karlılıkları, maliyet – satış – kar mekanizasyonu, kazan- kazan prensibi ,yaratıcılık  ,iş prensipleri örnekler ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Katılımcıların kendilerini  serbest olarak ifade edebilmeleri özendirilmektedir

Eğitimde  anket, uygulama, grup çalışması, grup tartışması, oyun bulunmaktadır.  Çalışma

konuları farklı sektörlerden alınan örnekler üzerinden yapılmaktadır.

 

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto