Otomotiv Kalite Yöneticisi Sertifika Programı TÜV-SÜD ile BirlikteEğitmen: Aret Canikyan

Eğitim İçeriği:

 

1.GÜN –

Giriş

• Otomotiv standartlarının tarihçesi

• ISO TS 16949:2002 ye giriş

• 4. Yönetim Sistemi

• 5. Yönetimin Sorumluluğu

• 6. Kaynak Yönetimi

• 7. Ürün Geçekleştirme

• 8. Ölçme Analiz ve İyileştirme

• Kontrol Planları

• Süreç Yaklaşımına göre sistem kurulumu

• Müşteri özel şartları ile süreçlerin ilişkilendirilmesi.

2.GÜN

 

• 7. Ürün Geçekleştirme

• 8. Ölçme Analiz ve İyileştirme

• Kontrol Planları

• Süreç Yaklaşımına göre sistem kurulumu

• Müşteri özel şartları ile süreçlerin ilişkilendirilmesi.

3.gün

• FMEA nedir?

• FMEA uygulaması

• Tasarım FMEA (DFMEA)

• DFMEA kalite hedefleri

• DFMEA örneği

4. gün

Proses FMEA (PFMEA)

• PFMEA kalite hedefleri

• PFMEA örneği

5.GÜN

– Proses, Proses Kontrol ve Proses Kalite Kontrol

– İstatistiksel Proses Kontrol nedir?

– Değişkenlik ve Nedenleri

– Veri nedir?

– Verilerin Değerlendirilmesi ve uygulanacak yöntemler

– Standard Sapma ve Normal Dağılım

6.GÜN

– Kontrol Parametlerinin Belirlenmesi

– Kontrol Limitlerinin Hesaplanması

– Kontrol Diyagramları : Hazırlanması ve Kullanımı

– Veri tiplerine göre Kontrol Diyagramları (X-R, np, u)

– Proses Yeterlilik Analizi : Cp ve Cpk

– Pozitrol Plan ve Kullanımı

7.GÜN

MSA nedir?

• Ölçüm Prosesi

• Ölçüm sistemi değişkenliği

• Ölçüm stratejisi ve planlama

Ölçüm cihazı seçim prosesi

• Ölçüm terminolojisi

• Ölçüm belirsizliği

• Örnek ölçüm sistemleri ve değişkenliğin belirlenme yöntemleri

8.gün

 

• Ürün Kalite Planlama döngüsü

• APQP nedir?

• Ürün Kalite Planlaması sorumlulukları

• APQP aşamaları

• APQP zaman çizelgesi

• APQP süreçlerinin girdileri/çıktıları

• Kontrol Planı metodolojisi

• PPAP Genel

• PPAP Şartları

• Müşteri Sunum Seviyeleri

• Müşteri bilgilendirme ve Değişiklikler

9.gün

APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA genel bilgiler

• Süreç yaklaşımı

• Süreç nedir?

• Temel süreçler

• Müşteri odaklı süreçler

• Destek süreçler

• Süreçlerin dokümantasyonu

• Süreç akış şemaları

• Süreçlerin geliştirilmesi

10. gün

ISO/TS 16949 Standardı gerekleri

•  Müşteriye özgü kurallar

• ISO 9001:2009 Standardından fakları

• Sertifikasyon Denetimi kuralları

• Denetimin amacı, tanımı ve çeşitleri

• Baş denetçi ve denetçi sorumlulukları

11.gün

Denetici özellikleri

• Denetime hazırlanma (planlama)

• Uygulama: soru listesi hazırlama

• Denetim aşamaları ve denetimin gerçekleştirilmesi

• Uygulama: Kalite el kitabı ve prosedür inceleme

• Denetimin raporlanması ve sonuçlarının izlenmesi

• Uygulama: tetkik yapılması

• Sınav – 2 saat

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto