OLASI BİR FİNANSAL KRİZ İŞLETMENİZİ NE KADAR ETKİLEYECEK?OLASI BİR FİNANSAL KRİZ İŞLETMENİZİ NE KADAR ETKİLEYECEK ?

Son zamanlarda hem uluslararası düzeyde hem de ulusal düzeyde kriz beklentileri artmaktadır. Uluslararası düzeyde, bir yandan  A.B.D.’nin notunun düşürülmesi, diğer yandan Avrupa Birliği’nin zayıf ekonomik verileri nedeniyle kriz beklentileri yükselmektedir. Yunanistan, Portekiz, İrlanda’nın notlarının düşmesinden ve ödeme güçlüğüne girmesinden sonra İspanya, İtalya hatta Fransa’nın yüksek kamu borçları nedeniyle yaşadığı sorunlar ve notlarının düşme olasılıkları uluslararası yatırımcıları ürkütmekte ve uluslararası serbest likiditenin daralmasına neden olmaktadır. Ulusal düzeyde ise milli gelire oranla tehlikeli şekilde artan cari açık ülkemiz özelinde ayrıca bir yerel kriz tehlikesini yaratmaktadır.

Yukarıdaki nedenlerle, olası bir tekil yerel krizin veya uluslar arası bir krizin uzantısı ya da devamı anlamındaki yerel krizin olası ilk sonuçları YP kurlar ve faiz oranları üzerinde olabilecektir. Kur dengesinin değişmesinin ve beraberinde oluşabilecek faiz oranlarındaki değişikliklerin, sizin işletmenizin mali tabloları üzerinde yaratabileceği olası sonuçlar neler olabilir?

Döviz kurlarında ve faiz oranlarındaki olası artışlar, işletmenizde iki türlü sonuç doğurabilir:

a) Orta ve Uzun Vadedeki Gelişmeler :

Ciro Kaybı, Kar Kaybı, Özvarlık Kaybı, Alacak Kalitesinin Bozulması, Dış Finansman Olanaklarının Daralması vb.

b) Kısa Vadedeki Gelişmeler  :

YP Pozisyonunuzun Yaratabileceği Zarar, Vade Yapınıza Bağlı Olarak Faiz Oranlarındaki Artışın Yaratabileceği Zarar, Likidite Pozisyonuna Bağlı Olarak Ortaya Çıkabilecek Fonlama Problemleri, vb.

Eğitimin Amacı         :

Olası Bir Krizin Makro Düzeydeki Ekonomik Sonuçlarının ve Mikro Düzeyde İşletmelerin

Mali Tabloları Üzerindeki Sonuçlarının İncelenmesi Amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği        :

MAKRO PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

Krize İlişkin Veriler

Olası Krizin Bir Önceki Krizle  (2008-2009 Kriziyle)  Bağlantısı ve İlgisi

 • 2008-2009 Krizinin Nedenleri ve Sonuçları
 • Gelişmiş Ülkelerde Oluşan Kolay Kredilendirme Süreci
 • Gelişmiş Ülkelerde Krizin Yayılma Süreci : Türev Ürünler ve Türev Ürünlerin Fiyatlaması
 • 2008-2009 Krizinin Çözüm Yöntemi ve Bu Yöntemin Olası Krizle İlgisi, Neden / Sonuç İlişkisi
 • Gelişmiş Ülkelerde Siyasi Otoriteler Tarafından Zor Durumdaki İşletmelerin Hisse Senetlerinin  Satın Alınması ve Karşılıksız Fonlama (Düşük Faizle Sınırsız Fonlama)
 • Gelişmiş Ülkelerde Batması Gereken İşletme ve Bankaların Yaşatılması
 • Tüm Bu Politikaların Yaratmakta Olduğu Enflasyonist Sonuçlar

Bu Krize Özgü Yeni Gelişmeler

 • Avrupa Birliğinin Oluşması İlkelerindeki Zayıf Noktalar (Güçlü Merkez Ülkeler ve Zayıf Çevre Ülkeler)
 • Avrupa Birliğinin Zayıf Ekonomik Verileri ve Düşük Verimlilik Problemi
 • A.B. Ülkelerinde Yüksek Kamu Borçları
 • Çevre Ülkelerin (Yunanistan, İspanya, İrlanda, Portekiz vb.) Problemleri

Türkiye’nin Problemleri

 • Yüksek Cari Açık
 • Uluslararası Piyasalardaki Likidite Daralması ve Yatırım İsteğinde Azalma

MİKRO PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

İşletmelerin Kısa ve Orta / Uzun Vadede Yaşayabileceği Problemler

 • Kısa Vadede Yaşanabilecek Problemler
 • YP Kur Pozisyonun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Kur Artışından Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Faiz Pozisyonunun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Faiz Oranlarının Artışından Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Likidite Pozisyonun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Dış Borçlanma Olanaklarının Daralmasından  Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Orta ve Uzun Vadede Yaşanabilecek Problemler
 • Ciro Kaybı Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Kar Kaybı, Kar Marjının Düşmesi Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Özvarlık Kaybı Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Alacak Kalitesinin Bozulması Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Dış Finansman Olanaklarının Daralması Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Krizde Alınabilecek Acil Önlemler
 • Kriz Döneminde Bütçeleme ve Hedef Politikası
 • Kriz Yönetimi

İşletme Mali Tabloları Üzerinde Uygulamalar

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto