Müşteri OdaklılıkEğitmen : İrem Rona İnan

Eğitim İçeriği:

 • Müşteri
  • İç müşteri / dış müşteri
 • Müşteri hizmet kalitesi için tanıma ve anlama
  • Kurum
  • Ürün-Hizmet
  • Müşteri Psikolojisinin Analizi
 • Mükemmel Müşteri Hizmeti
  • Hizmet
  • Müşteri neden kaybediliyor?
  • Müşteri beklentilerinden hizmet sürecine geçiş
  • Müşteri tatmini ve kriterleri
  • Müşteri memnuniyetinin önemi
  • Müşteri hizmetini mükemmelleştirmek
  • Hizmetin boyutları: Süreç ve İnsan
  • Hizmet kalitesi ve hizmet kültürünü oluşturmak
  • Müşteri memnuniyeti ve sadakati
 • Etkin iletişim
  • Ben Dilinin Etkisi
  • Soruların Gücü
  • Hipnotik Dil Kalıpları
  • Uyumlu beden dili kullanımı
  • Etkin dinleme teknikleri
 • Müşteri davranış biçimleri
  • Vaka çalışmaları
 • Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek
 • Müşteri itirazlarını karşılama
  • Vaka çalışması
 • Şikayetçi müşteriden memnun müşteriye
  • Şikayetlere karşı olumlu tutum
  • Müşteri şikayetlerinden fırsat yaratmak
  • Şikayet karşılama teknikleri
  • Şikayetleri cevaplamanın kuralları

Kurumsal şikayet politikalarının oluşturulması

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto