MOTİVASYON YÖNETİMİSüre: 2 gün

Amacı:

Bu programda, çalışanların kişisel motivasyonlarını arttırarak, kendi gelişimleri ve mutlulukları için olduğu kadar çalıştıkları kuruma katkı sağlamak ve takım sinerjisini yaratmak için neler yapabilecekleri üzerine düşünmeleri sağlanmaktadır.

Güçlü yanları işe aktarmak için geliştirilmesi gereken, disiplin, saygı, yaratıcılık, ilişki yönetimi gibi özellikler üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Profesyonellerin öz disiplinle hareket ederek, stratejik öncelikleri belirlemelerini ve başarıya odaklanarak iş yaşamlarını ve kendilerini olduğu kadar iletişimde oldukları kişileri daha iyi yönetmelerini sağlamaktır. 

Eğitim İçeriği: 

 • Motivasyon kavramı ve profesyonel yaşamda motivasyonun anlamı ve önemi
 • Öz motivasyon: Başkalarını motive edebilmek için ilk koşul
 • Kendi Gücümüzü Keşfetmek
 • Kişisel zekayı kullanmak ve geliştirmek
 • Duygularımızla baş etmek
 • Motive Edeceğimiz İnsanlar Kim?
 • Liderlik
 • Temel motivasyon modelleri

–    İlgi Göstermek ve Görmek:

 • Kişilerarası zekayı geliştirmek
 • Empati
 • 7/24 İlişki yönetimi
 • Olumlu iş tanımı
 • İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek
 • Pozitif düşünce becerileri
 • “Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev” felsefesinin anlamı
 • İşimizi sahiplenmek için yapılması gerekenler:
 • Büyük resmi görmek
 • Aidiyet duygusunu geliştirmek
 • Başarıya odaklanmak

 

 • Kritik başarı faktörleri:
 • Stratejik öncelikler ve hedefler
 • Ortak felsefe ve vizyon
 • Takım sinerjisi
 • Motivasyonda Profiller
 • Vaka Çalışması – Değişik İnsanların İhtiyaçları

 

 • Koçluk Yapmak
 • Başarılı Koçluk için

 

 • Olmazsa Olmaz: Geri Bildirim
 • Davranışı Değiştirme Odaklı Geribildirim Görüşmeleri

 

 • Geleceği İnşa Edecek 5 Zihin
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto