MASA BAŞI PAZAR VE MÜŞTERİ ARAŞTIRMASI EĞİTİMİ • GİRİŞ 
 • Masa başı ve yerinde pazar araştırma yöntemleri
 • Masa başı araştırmasından elde edilecek sonuçlar:
  • Hedef ülke seçimi
  • Sektörel pazar bilgileri
  • Rakip, teknoloji, trend analizi
  • Potansiyel müşteri araştırması
 • ÜCRETSİZ ON-LINE KAYNAKLAR
 • Ekonomi Bakanlığı’nın kaynakları (web sitesi ve Ticaret Müşavirlikleri)
 • Kalkınma Bakanlığı vd. ulusal kuruluşlar
 • Ulusal ve uluslararası işbirliği yapılabilecek kümeler
 • ITC’nin trademap.org ve diğer veri tabanları (macmap.org, procurement.org, investment.org)
 • TÜİK dış ticaret istatistikleri kullanımı
 • World Bank
 • EU Statistics
 • CBI
 • EU ExportHelpdesk
 • EU Market Access Database
 • Sektör ile ilgili web siteleri
 • Sosyal medya kullanımı
 • Internetten daha detaylı araştırma yapma yöntemleri
 • ÜCRETLİ VERİTABANLARI KULLANIMI
 • 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’in kullanımı (rapor ve e-ticaret sitelerine üyelik)
 • 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in kullanımı
 • Sektörle ilgili önemli pazar bilgisi sağlayan web siteleri
 • Sektörle ilgili önemli b2b web siteleri
 • VERİLERİN YORUMLANARAK HEDEF PAZAR BELİRLEME VE DİĞER STRATEJİK KARARLARDA KULLANIMI
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto