Marka ve Ürün YönetimiEğitmen: Ali Köseoğlu

Eğitim İçeriği:

 

Değişen Dünyada  Pazarlamanın Rolü
• Yeni dünyada pazarlama ve ürün/marka yönetiminin yeni görevleri.
• ‘Yeni Patron: Müşteri’
• “0” kara yönelim, zorlaşan müşteri ihtiyaçları ve tatmini
• Müşteri odaklılık nedir?
• Dünyada pazarlama konusundaki gelişmeler
• Pazarlama karması (4P – 7P)
• Pazarlama İçin Temel Planlama  ve Ürün Becerileri
• Ürün/Marka yöneticilerinin rolü nedir?
• Satış Departmanı ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
• Ajanslar ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
• Araştırma şirketleri ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
• Birey olarak ürün yöneticisinin yetkinlikleri neler olmalı?
• Müşteriye değer katma – ürünlerimizle müşteriye katılan değeri netleştirmek ve geliştirmek
• Grup Çalışması: Değer Eğrisi
• Mevcut ürün ve rakip analizi :SWOT
• Ürün portföyünün değerlendirilmesi ve stratejik ürün planlaması

Marka Olmak

• Marka nedir? Markanın unsurları. Ürünler ve markalar.

• Marka yönetimi. Marka stratejisi. Marka konumlandırma

Müşteri İçgörüsünün Anlama veTemelleri

• Müşteriler ne ister?

• Müşteriler gerçekten ne ister?

• Müşteri ne istediklerini sorduğumuzda niye gerçekleri söylemezler?

• Müşteriye bakmakla müşteriyi görmenin farkı nedir?

Müşteri İçgörüsü Öğrenme Teknikleri

• Quizing (5N1K)

• Gözlemleme (Antropolog gibi düşünmek)

• Mülakat ve odak grupları

• Tekniklerin sınıf içi uygulamalarla derinlemesine kavranması

İletişim / Ürün – Tüketici

İletişim Karmasının Planlanması

• A-T-L ( Above The Line Activities )

• B-T-L ( Below The Line Activities )

• Event Marketing

• Reklam

• Promosyonlar / Tüketici ve Trade Promosyonlar

• Trade Marketing

Ürün Hayat Eğrisi

• Hayatı Uzatan Aksiyonlar

• Line Extention

• Nisch Destekleyiciler

• İlave Değerler

Ürün Bütçesi Hazırlık ve Yönetim

Pazarlama planının oluşturulması

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto