MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ VE BEKLENTİ OLUŞTURMAKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Makro Ekonomik Kavramlar ve Makro Denge

 • Dengesizlik Sonucu Oluşan Sorunlar

 • Enflasyon ve Enflasyonu Önlemeye Yönelik İstikrar Programları

 • Ekonomide Reel Kesim-Parasal Kesim İlişkisi
 • İç Denge ve İç Dengenin İzlenmesi

–         Kamu Kesimi Dengesi

–         Kamu Kesimi Borçlanma Gereği

–         Kamunun Finansman Yöntemleri

 • Dış Denge ve Dış Dengenin İzlenmesi

–         Ödemeler Dengesi

–         Uluslararası Rezervler

–         Dış Borç Stoku

–         Ödemeler Dengesi ve Kur Politikası

 • Parasal Kesim

–         Merkez Bankası

–         Ticari Bankalar

–         Parasal Kesim ve Faiz Oranları

 • Temel Analiz ve Karar Alma

–         Beklenti Oluşumu

 • Merkez Bankası Bilançosu ve Para Politikası
 • Makro Göstergeler
 • Nakit Akışı
 • Kamu Borçlanması
 • Kur ve Faiz Tahmin Teorileri

–         Kısa ve Orta Vadeli Karar Alma

–         Türkiye İçin Faiz Oranları ve Döviz Kurları Tahmin Modeli

 • Tartışma : Türkiye Ekonomisindeki Olası Gelişmeler ve Beklentiler

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto