TEMEL MAKRO EKONOMİ VE GÜNCEL EKEONOMİK GELİŞMELERSüre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

 1. Bölüm Temel Makro Ekonomi
 • Makro Ekonomik Göstergeler
 • Makro Denge, Genel Denge, Fiyat İstikrarı
 • Kamu Dengesi ve Maliyet Politikası
 • Dış Ödemeler Dengesi
 • Parasal Büyüklükler
 • Para Politikası
 • Genel Değerlendirme
 1. Bölüm Güncel Ekonomik Gelişmeler
 • Küreselleşmenin Getirdikleri ve Götürdükleri
 • Sürdürülebilir Olmayan Eğilimler
 • Geleneksel Olmayan Ekonomi Politikaları
 • Faaliyet Dışı Gelirler
 • Ekonomiye Yapılan Müdahale Çeşitleri
 • Beklenti Yönetimi
 • Gelişmiş Ekonomiler ve Gelişmekte Olanların Ayrışması
 • Finansal Kesim – Reel Kesimin Ayrışması
 • Uzlaşıya Dayalı Küresel Çözüm Gereksinimi
 • Yapısal Sorunlar
 • Genel Değerlendirme
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto