Makro Ekonomik Göstergelerin Analizi, Sektörel Bazda Yorumlanması ve Beklenti Oluşturma (Yöneticiler İçin)Katılımcı Profili Şirketlerin/Bankaların orta ve üst yönetim kadroları

Katılımcı Sayısı 20 kişi

Süre 2 Gün

Eğitmenler Uğur Civelek – Doç. Dr. Erhan Aslanoğlu

Eğitimin İçeriği

 • Makro Ekonomik Kavramlar ve Makro Denge
 • Dengesizlik Sonucu Oluşan Sorunlar
 • Enflasyon ve Enflasyonu Önlemeye Yönelik İstikrar Programları
 • Ekonomide Reel Kesim-Parasal Kesim İlişkisi
 • İç Denge ve İç Dengenin İzlenmesi
  • Kamu Kesimi Dengesi
  • Kamu Kesimi Borçlanma Gereği
  • Kamunun Finansman Yöntemleri
 • Dış Denge ve Dış Dengenin İzlenmesi
  • Ödemeler Dengesi
  • Uluslararası Rezervler
  • Dış Borç Stoku
  • Ödemeler Dengesi ve Kur Politikası
 • Parasal Kesim
  • Merkez Bankası
  • Ticari Bankalar
  • Parasal Kesim ve Faiz Oranları
 • Temel Analiz ve Karar Alma
  • Beklenti Oluşumu

Gerekli Araçlar: Barkovizyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto