Makro Ekonomi ve Şirket Politikaları Açısından EtkileriKatılımcı Profili Şirketlerin orta ve üst yönetim kadroları

Katılımcı Sayısı 30 kişi

Süre 2 Gün

Eğitmen Uğur Civelek

Eğitimin Amacı Değişik sektörlerdeki yöneticilerini, ekonomik parametreler, dünyada ve Türkiye’de yaşanan son ekonomik ve siyasal gelişmeler konularında bilgilendirerek, alacakları stratejik kararlar öncesi gereken analizleri yapmalarına ve beklenti oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

Eğitimin İçeriği

 • EKONOMİK ÖNGÖRÜ
 • EKONOMİK YAPI
  • Genel Denge ve Dengesizlik
  • Makro Değişkenler
  • Mikro Değişkenler
  • Piyasalar ve Fiyat İstikrarı
  • Siyaset, Hukuk ve Ekonomi Arasındaki İlişkiler
 • MAKRO DEĞİŞKENLER ve TÜMDENGELİM
  • Büyüme
  • Enflasyon
  • Bütçe Dengesi
  • Ödemeler Dengesi
  • Toplam Talep ve Tasarruf
  • Toplam Arz ve Yatırım
  • Gelir Dağılımı
  • İşsizlik
  • Sermaye Hareketleri
 • MİKRO DEĞİŞKENLER VE TÜMEVARIM
  • Üretici Dengesi
  • Tüketici Dengesi
 • MALİ SİSTEM
  • Parasal Değişkenler
  • Ekonomi içindeki önemi
 • İKTİSAT POLİTİKALARI
  • Maliye Politikası
  • Para Politikası
 • BİLGİ ÜRETİMİ VE PAYLAŞIMI
  • Ekonomik Verilerin Analizi
  • Fırsat ve Tehlikenin Öngörülmesi
  • Örnek Vaka Analizleri (Güncel)

NOT: Her bir modül ekonomik öngörü dikkate alınarak incelenecektir. Değişkenlerin tanımı ve sistem içindeki fonksiyonları, denge kavramı tanımlandıktan sonra veri analizi anlatılacaktır. Yöneticilerin hangi verilere bakmaları ve gidişatı nasıl okumaları gerektiği aktarılmaya çalışılacaktır.

Gerekli Araçlar: Barkovizyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto