MAĞAZACILIKTA SATIŞ TEKNİKLERİKimler Katılmalı        Perakende mağazalarda çalışan Satış Danışmanları

Süre   1 Gün

Eğitimin İçeriği: 

 • Türkiyede mağazacılık nedir, nasıl yapılmaktadır?
 • Mağazada çalışan Satış Danışmanı kimdir? Donanımı nasıl olmalıdır?
 • Satış Danışmanı markayı nasıl içselleştirebilir?
 • Bireysel işgücünün kalitesi nasıl geliştirilir?
 • İş hayatı ile sosyal hayatı birbirinden ayırabilmek
 • Satış Danışmanı kendi kıymetini objektif olarak nasıl ölçebilir?
 • Şikayet etmemek bir çözüm olabilir mi?
 • Mağaza içinde ekip uyumu ve bireysel çizgi yaratma önerileri
 • İletişim kurmak Satış Danışmanı için ne ifade eder?
 • Ürün bilgisi nedir? Nasıl alınır?
 • Ürün ile duygusal ilişki kurmak doğru mudur?
 • Müşteri kimdir? Grupları nelerdir?
 • Müşteri sorunlarında ne yapmak gerekir?
 • Başarılı bir Satış Danışmanı için günlük hedef koyma zorunluluğu
 • Önererek ek satış yapabilme teknikleri
 • Müşterinin ihtiyacını belirleyebilmek
 • Uzun süre aynı mağazada çalışmanın yaratabileceği olumsuzluklar

Bu programın sonunda katılımcılar aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanacak, yetkinliklerini geliştireceklerdir:

 • Yaptığı işe daha fazla inanması ve veriminin artması
 • ‘Satış Uzmanı’ kimliğinin gelişmesi ve meslek olarak kabulü
 • Özgüven gelişimi ve daha fazla istek
 • Satış Uzmanının sosyal hayat ile iş hayatını birbirinden ayrı yaşamayı başarması.
 • ‘Satış Uzmanı’ olarak kendini geliştirme isteği
 • ‘Meslek kompleksi’nden uzaklaşma ve pozitif yaklaşım
 • Katma değer yaratma isteği

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto