LOJİSTİKTE BT (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ)Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• TZ ve Lojistikte Bilişim Sistemlerinin Rolü ve Gelişimi
• E-Lojistik ve M-Lojistik
• Tedarik Zinciri Entegrasyonunda Bilişim Sistemleri
 -Intranet / Extranet / Internet
 -Elektronik Veri Değişimi (EDI)
 -Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
 -Üretim Kaynakları Planlaması (MRPII)
 -Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP)
 -Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
• Depo Yönetiminde Bilişim Sistemleri
 -Depo Yönetim Sistem Yazılımları (WMS)
 -Otomatik Tanımlama Sistemleri (BARkod-QRkod-RFID)
 -Sipariş Yönetim Sistemi (OMS)
• Taşımacılık Yönetiminde Bilişim Sistemleri
 -Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS)
 -Akıllı Ulaştırma Sistemleri (ITS)
 -Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
 -Araç/Sürücü Takip ve Bilgi Sistemleri (GPS,GPRS)
• E-Satınalma Uygulamaları
• Sosyal Ağların Lojistik Sektöründeki Yeri ve Önemi
• Türkiye ve Dünyadan Örnek Uygulamalar ve Vaka Analizleri

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto