LOJİSTİK YÖNETİMİSüre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Lojistik Kavramı ve Tanımlar
• Lojistiğin Tedarik Zincirindeki Yeri ve Önemi
• Temel ve Destek Lojistik Fonksiyonlar
• Taşımacılığın Lojistikteki Yeri ve Önemi
• Lojistikte Depoların İşlevi ve Türleri
• Lojistik – Pazarlama – Üretim İlişkisi
• Lojistik Yönetiminde Temel Amaçlar
• Lojistik Optimizasyonu
• Lojistik Maliyetlerin Analizi ve Yönetimi
• Yük Taşımacılığı Modları ve Karşılaştırması
• Karma (Çok Modlu) Taşımacılık Sistemleri
 -Intermodal -Multimodal -Kombine
• Uygun Taşıma Modunun Belirlenmesi
• Alternatif Dağıtım Organizasyonları
 -MilkRun (Döngüsel Sefer) -CrossDocking (Çapraz Sevkiyat)
• Taşımacılıkta Performans Yönetimi
• Lojistikte Gelişen/Değişen Kavram ve Güncel Yaklaşımlar
 -Global Lojistik -Kombine Taşımacılık -Yeşil Lojistik
 -Stratejik Satınalma -Tam Zamanında Lojistik -Tersine Lojistik
 -E-Lojistik -E-Ticaret Lojistiği
• Uluslararası Lojistikte Gümrükleme ve Sigorta
• Uluslararası Teslim Şekilleri – Incoterms
• E-Lojistik / Lojistikte Bilişim Sistemlerinin Rolü
• Lojistik Hizmetlerde Dış Kaynak (3PL / 4PL) Kullanımı
• Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörü

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto