VERİMLİLİK EĞİTİMİSüre : 2 gün

 Amaç: Üretimde çalışan orta düzey sorumlu ve şeflerde değişen dünya ve buna bağlı olarak değişen müşteri profilini memnun etmek ve işletme olarak ayakta kalabilmek için işletmelerin göz önünde bulundurması gereken aşağıdaki konular hakkında farkındalık yaratmak ve verimlilik ölçme faaliyetinin önemini içselleştirmelerini sağlamak.

 Eğitim İçeriği: 

 • Günümüz İş Dünyası
  • Değişimin Kurumsal Sonuçları
  • Değişimin Bireyler Üzerindeki Etkileri
  • Günümüz İş Dünyasında Müşteri Profili
  • İç / Dış Müşteri Kavramları 
 • Değerler
  • Nedir?
  • Kişisel ve Kurumsal Değerlerin Önemi ve İşlevi

 

 • Hedef
  • Nedir?
  • Neden Önemlidir?
  • Ölçme / Değerlendirme

 

 • Başarılı İşletmelerin 3 Ana Hedefi
  • Kalite
  • Maliyet
  • Teslimat Tarihi (termin)

 

 • Süreç
 • Nedir?
 • Süreçlerle Yönetim Nedir? Neden Gereklidir?
 • Üretim Süreçleri Nelerdir?
 • İyi Yönetilen Süreçlerin Özellikleri 

 

 • Verimlilik
  • Nedir?
  • Etkinlik Nedir?
  • Etkin Verimlilik Neden Gereklidir?
  • Verimliliği Etkileyen Faktörler
  • Verimlilik Artışı Nasıl Sağlanır?
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto