KİŞİSEL LİDERLİKSüre: 2 gün

 Amaç

Başarılı, etkili, istenen sonuçları üreten bir profesyonel olmak için gerekli bilgi, beceri, tutum, bakış açısı ve davranışlar hakkında bilgi aktarılması. Ayrıca, kişinin kendi duygu haritalarının ve kişisel liderlik tarzının farkına vararak kendini daha iyi tanıması ve iş yerinde kendi başarı yolunu çizmesi amaçlanmaktadır. 

Eğitim İçeriği:

Kişisel Yönetim

 • Kişisel İmaj
 • Güvenli, Saldırgan ve Eğilgen Davranışlar
 • Güven oluşturmak

       Motivasyon

 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Öz Disiplin Oluşturmak
 • Kendi Gücümüzü Keşfetmek
 • Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak
 • Mükemmeli Arayış
 • Olumlu İş Tanımı

İlişkiler

 • Kendi Duygularımızı Tanımak ve Yönetmek
 • Duygusal ve Sosyal Zekamızı Geliştirmek
 • İlgi Göstermek ve Görmek
 • İlişkileri Yönetmek
 • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak

  İş Başarısı İçin Kurallar :

 • Kişisel Kalite Standartları Geliştirmek
 • Hayata Karşı Olumlu Bir Tutum Geliştirmek
 • Zekamızı Başarı İçin Kullanmak
 • İşimizi Sahiplenmek
 • İş Hayatı İçin Dersler

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto