Kudret Süzerkudret
DANIŞMANLIK KONULARI:
 1. Yönetim Geliştirme
 2. Proje & İş Geliştirme
 3. Yabancı Sermaye Yatırımları
 4. Avrupa Birliği
EĞİTİM KONULARI:
 • İletişim
 • Liderlik
 • Müşteri İlişkileri
 • Müzakere
 • Avrupa Birliği
EĞİTİMİ
 • College of Europe, (Bruges, Belçika) European Economic Studies (1986-87) (Lisansüstü)
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü (1985)
 • Tarsus Amerikan Lisesi (1981)
DENEYİMİ
 • MIDA Institute Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti,  Yönetim Danışmanı (1995-…) MIDA Institute ve görev yaptığı diğer danışmanlık firmalarında çeşitli kurumsal değişim ve yeniden yapılandırma projelerinde görev aldı, yönetici seçme ve yerleştirme, yabancı sermaye yatırım danışmanlığı yaptı, kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri verdi. Halen Transaksiyonel Analiz öğrenimini sürdürüyor ve kurumlara İletişim, Liderlik, Müşteri İlişkileri, Satış, Müzakere konulu seminerler veriyor.
 • DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Sınai İşbirliği Danışmanı (1992-1994) Küçük ve orta ölçekli işletmeler için yabancı firmalarla ortak yatırım ve teknik işbirliği projeleri geliştirdi, Avrupa, BDT ve Ortadoğu ülkelerine çok sayıda bireysel ve heyet halinde iş ve proje geliştirme gezilerine katıldı.
 • Başbakanlık DPT AB Genel Müdürlüğü, Uzman (1987-91) Sanayi politikaları, rekabet ve ekonomik politikalar konularında araştırmaların yanısıra, çeşitli bakanlıklararası komisyonların koordinatölüğünü ve raportörlüğünü yaptı, AB bülteni çıkardı, seminer verdi, Avrupa Birliği Komisyonu’yla ortak çalışmalar yürüttü;  AB Komisyonu’nda altı ay süreyle konferans yönetimi ve çevirmenlik eğitimi gördü.
 • Interbank (Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası) (1985-86) Müfettiş Yardımcısı olarak banka şube ve merkez birimlerinin denetimlerinde görev aldı, verimlilik ölçüm çalışmaları yaptı.
ÜYELİKLER/Ortaklıklar
Dernekler
 • YDD Yönetim Danışmanları Derneği
 • TAD Transaksiyonel Analiz Dernegi
 • ITAA International Transactional Analysis Association
 • College of Europe Alumni Association
 • Tarsus Amerikan Lisesi Mezunları Derneği
 • BOYD
 • BKTD
Şirketler
 • CCM Group Danışmanlık Ltd Şti.
 • Enterkon AŞ
 • Entra Ltd Şti.
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto