KREDİ SÜRECİ – II (BKS2)Amaç Bankaların kredi süreçlerinin oluşumunda görev alan üst düzey

yöneticileri kredi süreci hakkında bilgilendirmek

Katılımcı Profili Kredi pazarlama yönetmenleri, operasyon yönetmenleri, krediler

tahsis ve takip bölümündeki yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili bölümlerde 3-5 yıl deneyim ya da KR1 eğitiminin alınmış

olması yararlı olmaktadır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

  • Temel Hesaplama Kavramları

–          Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

–          İskonto Faizi, doğrusal ve iç faizli iskonto yöntemi

–          Bileşik faize göre hesaplanan iskonto yöntemi

–          Ödeme tablolarının oluşturulması

2. Gün

  • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri
  • Bankalararası Plasmanlara İlişkin Kredi Süreci
  • Menkul Değerler Kredi Süreci
  • Bireysel Kredi Süreçleri

3. Gün

  • Teminatlar
  • Gayrinakit Krediler

–          Teminat Mektupları

–          İthalat Akreditif Kredileri

  • Sorunlu Krediler Süreci ve Çözüme İlişkin Pratik Uygulamalar

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto