KREDİ SÜRECİ – I (BKS1)Amaç Bankaların kredi süreçlerinin oluşumunda görev alan orta düzey

yöneticileri, müşteri temsilcileri, operasyon yetkililerinin sürecin tamamı hakkında bilgilendirilmesi.

Katılımcı Profili Kredi sürecinin operasyon ve pazarlama bölümlerinde görev alan orta düzey yöneticiler.

Katılım Önkoşulu Katılımcıları ilgili bölümlerde 1-3 yıllık deneyim sahibi olmaları

ve katılanların kendi bölümlerine göre ayrılmış olması yararlı olmaktadır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

  • Temel Hesaplama Kavramları

–         Adat, ortalama, faiz hesaplama yöntemleri

–         Basit, bileşik Faiz

–         Ödeme tabloları oluşturulması

2.Gün

  • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri

–         Bireysel Kredi Süreçleri

–         Teminatlar

3. Gün

  • Gayrinakdi krediler

–         Teminat Mektupları

–         İthalat Kredileri

  • Sorunlu Krediler Süreci

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto