KREDİ RİSK YÖNETİMİ ve SORUNLU KREDİLERDE ERKEN UYARI SİNYALLERİSüre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Kredi Riski ile İlgili Yasal Zorunluluklar

–         Bankacılık Yasası

–         Karşılıklar Kararnamesi

–         Sermaye Yeterlilik Rasyosu

 • BASEL  I’e  Göre SYR,
 • BASEL II’ye Göre SYR

–         Yasal Zorunluluklar Dışında Riske Girilmeden Önce Alınabilecek Önlemler :

 1. 1. Müşteri Finansman İhtiyaçlarının Saptanması
 1. 2. Kredi Değerliliğinin Saptanması
 2. 3. Klasik Mali Analiz Süreci
  1. 1. Mali Tabloların Elde Edilmesi
  2. 2. Düzeltme / Arındırma / Değerleme Kayıtlarının Yapılması Kuralları ve Kayıtları
  3. 3. Düzeltilmiş Tabloların Karşılaştırılması
  4. 4. Dikey Analiz / Yatay Analiz
  5. Oran Analizi
  6. Yüzdeler Analizi
  7. Trend Analizi
  8. 8. Rakamların Projeksiyonu
 1. 4. Kredinin Amaçlarının Saptanması ve Fon Akım Tablosu
 2. 5. Kredi Limitlerinin Saptanması ve Nakit Akım Tablosu
 3. 6. Kredinin Vadesinin Saptanması, Genel ve Özel Nakit Döngülerinin Bulunması
 4. 7. Kredinin Risk ve Kar Primleri de Hesaba Katılarak Fiyatlandırılması
 5. 8. Fiyatlama / Kaynak Maliyeti Hesaplama Yöntemleri
 6. 9. Kaynak Maliyetinin Hesaplanması
  1. Basit Maliyetlerin Bileşiğe Çevrilmesi
  2. Bileşik Maliyetlerin Ağırlıklı Ortalamasının Alınması
  3. Gider Payı, Risk Primi ve Kar Paylarının ve Sorunlu Alacakların Payının Eklenmesi
  4. Şubeler Cari Hesabının Faiz Oranının Hesaplanması

10. Fiyatlamanın Yapılması

 1. Pazarlık Payları
 2. Alt ve Üst Limitler
 3. Referans Faiz Oranı

11. Kredi Tahsis Süreci

12. Belgelendirme ve Belgelendirmede Dikkat Edilecek Konular

 1. Eksikliği Kabul Edilebilecek ve Edilemeyecek Belgeler
 2. Belgelerin Tamamlanması ve Sağlığı

13. Riske Girilmesi ve Giriş Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

14. Aktif Takip Süreci

 1. Teminat Değerliliğinin Takibi
 2. Riskle Teminat Arasındaki İlişkinin Takibi
 3. Sorunlu Kredilerin Tanımı
  1. Krediler Canlı Durumdayken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Sorunlu Olma Belirtileri
 • Sorunlu Kredi Olarak Kabul Edilerek Takibe Alınması Gereken Noktanın Saptanması
 1. 2. Riskin Tasfiyesi
  1. Normal Tasfiye
  2. Sorunlu Tasfiye
  3. 3. Kredi Sorunlu Hale Geldikten Sonra Yapılması Gereken İşlemler
 • Bilgi Toplama Süreci:
 • Krediyi Veren Şube ve Krediler Müdürlüğünden Alınacak  Bilgiler
 • Piyasa Araştırması
 • Ortakların ve Yakınlarının Moralitelerinin, Kişisel Mal Varlıklarının Araştırılması
 • Kişisel Mal Varlığına Ait Belgelerin Toplanması
 • Elde Edilen İlk Sonuçların Toplanarak Durum Değerlendirmesinin Yapılması   ve Genel Müdürlük ile Birlikte Belirlenecek Strateji ve Taktikler
 1. 4. Yeniden Düzenlenen Ödeme Planlarında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Vazgeçilebilecek ve Vazgeçilemeyecek İlkeler
 • Alınacak Kefalet İmzaları, İlave İpotekler ve Ek Teminatlarda Dikkat Edilmesi  Gereken Hususlar
 1. 5. Yeniden Yapılan Düzenlemeler Sonrasında Durum Takibi
 • Yeni Aksamalar Halinde Alınacak Önlemler
 • Kararlı Olunması Gereken Hususlar

 1. 6. Kanuni Takibe Geçmek Gerektiğinde Takınılması Gereken Tavır

 1. 7. Kanuni Takibe Geçildikten Sonra İzlenecek Strateji ve Taktik Değişiklikleri

 1. 8. Örnek Olaylar ve İncelenmesi

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

Gerekli Belgeler GKS Örneği, Teminat Sözleşmeleri (Çek/Senet Tevdi Bordroları, Alacağın Temliği Sözleşmeleri, Mevduat Rehin Sözleşmeleri, Menkul Kıymet Rehin Sözlşemeleri, Emtia Rehin Sözleşmeleri, İpotek Senedi ve Çaplı Tapu Örnekleri, Araç Rehin Sözleşmeleri) Örnekleri, Genel Virman Talimatı Örneği, Cari Hesap Sözleşmesi Örneği, Teminat Mektupları (Geçici, Kesin ve Avans Teminat Mektupları, Vergi Dairelerine Verilen, Gümrüklere Verilen, Mahkemelere Verilen vb.) Örnekleri

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto