KONSANTRASYON TEKNİKLERİSüre: 2 gün

 Eğitim Yöntemi: Testler ve uygulama ağırlıklıdır. Bunun yanında farkındalık sağlayıcı bilgiler verilecektir. Öğrendikleri teknikleri ve yaklaşımları günlük yaşamlarında daha kolay uygulayabilmeleri amacıyla eğitim süresince eylem önerileri üzerinde durulacaktır.

 Eğitimin amacı:

Konsantrasyon, bezginlik duymadan fiziki ve zihni enerjiyi tek bir noktaya sürekli uygulama yeteneğidir.” Thomas Edison

Programı amacı, profesyonel yaşamda başarılı olmak için, bütün dikkatin bir noktaya toplanması, bütün öğrenme ve odaklanma mekanizmalarının aynı noktaya yönlendirilmesi, bütün alıcıların verimli çalışmaya hazır hale getirilerek algının en yüksek performansına ulaşmasını sağlamak için gerekli teknikleri paylaşmaktır.

Dikkati kuvvetlendirmek, ilgisizliği yenmek, dışarıdan gelen uyaranlardan kendini tecrit etmeyi başarmak için 2 gün boyunca farklı bilgiler ve egzersizler aracılığıyla, katılımcıların tek bir şey ya da fikir üzerine bütün dikkatini vermesi için yapması gerekenlerin üzerinden geçilecektir. Konsantrasyon teknikleri, kaygı ve stresi azaltıcı zihinsel ve fiziksel teknikler, hafıza teknikleri ve hızlı okuma teknikleri ile çalışmalar yapılacaktır. 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 DİSİPLİNLİ ZİHİN

 • Geleceği inşa edecek 5 zihinden biri “Disiplinli Zihin”
 • Konsantrasyon ve Odaklanma
 • En güçlü motivasyon aracı bir amaç sahibi olmak

KONSANTRASYON

 • Dalgınlık: neden, ne zaman, hangi koşullarda?
 • Aklınızı Yaptığınızdan Başka Bir Şeyin Rahat Bırakmaması
 • Duygusal Nedenler

KENDİNİZİ TANIYOR MUSUNUZ?

 • Aynı anda olup biten birçok şey olmasına karşın dikkati tek bir şey üzerinde odaklamak olanaklı mıdır?
 • Seçici dikkat ve Filtreleme
 • Mesaja odaklanmak
 • Hangi koşullar altında aynı anda birden fazla şeye dikkat edebiliriz?
 • Dikkat ve görsel algı

 KONSANTRASYONU ARTIRMA TEKNİKLERİ

KAYGI VE STRESİN KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BAŞ ETME YOLLARI

 • Stres Ölçeği
 • Fiziksel teknikler
 • Zihinsel teknikler 

HAFIZA

 • Hafıza Teknikleri

HIZLI OKUMA

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto