Kıymetli Evrak HukukuKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 1  Gün

Eğitmenler Av.Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

  • Kıymetli Evrakın Tanımı ve Unsurları

  • Kıymetli Evrakın Ziyaı

  • Kambiyo Senetlerinin Müşterek Özellikleri

  • Kambiyo Senetlerinde Ehliyet

  • Kambiyo Senetlerinde İmza

  • Kambiyo Senetlerinde Temsil

  • Bono

–         Bononun Şekil Şartları

–         Bonoda Vade

–         Bononun El Değiştirmesi – Ciro

–         Bonoda Ödeme

–         Bononun Ödenmemesi

–         Protesto

–         Bonoda Zamanaşımı

  • Çek

–         Çekin Hukuki Mahiyeti ve Fonksiyonları

–         Çekin Şekil Şartları

–         Çekin Kapsamı

–         Çekin El Değiştirmesi

–         Çekte Ödeme

–         Çekden Cayma

–         Ödemeden Men

–         Muhatabın Sorumluluğu

–         Keşidecinin Durumundaki Değişiklikler

–         Çekde Zamanaşımı

–         3167 Sayılı Çek Kanunu

–         Bankanın Yükümlülükleri

–         Karşılığı Kısmen veya Tamamen Bulunmayan Çeklerde Yapılacak İşlemler

–         T.C. Merkez Bankası’na Bilgi Verilmesi

–         Savcılığa İhbar Mükellefiyeti

  • Poliçe

–         Poliçenin Şekil Şartları

–         Poliçeyi İmza Edenlerin Sorumluluğu ve Muteber Olmayan İmzalar

–         Yetkisi Olmaksızın İmza

–         Keşidecinin Sorumluluğu

–         Poliçe Tutarının Muhtelif Şekillerde Gösterilmesi

  • Uygulamada Çek, Poliçe ve Bononun Farkı Ticari Piyasadaki Yerleri ve Önemleri
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto