KALİTE VE SÜREÇ YÖNETİMİSüre: 2 Gün 

Amacı:

Bugünün iş dünyasında başarı veya başarısızlığı kurumun operasyonel performansı belirlemektedir. Müşterileri mutlu eden performans, ancak ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin de şartlarından biri olan süreç yaklaşımının kurumun uygulamalarına tam olarak  yansıtılması ile mümkün olabilir.

Sürdürülebilir süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, kurum içinde profesyonel kalitede bir uyum ortamı oluşturacak, o da kuruma daha sadık ve daha çok harcama yapan müşteriler ve ciddi anlamda zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır. Ayrıca kurum, daha verimli ve çevik bir yapıya kavuşacaktır.

Eğitim, katılımcıların kavram ve yöntemler hakkında bilgi alıp pratik yaparak kalite ve süreç yönetimini içselleştirmelerini amaçlamaktadır.

 Eğitimin İçeriği

 • Kalite Yönetimi
  • Kalite Nedir?
  • Kalitenin Boyutları
  • Kalite Yönetiminin İlkeleri
 • Süreç Yönetimi
  • Nedir, Neden Gereklidir
  • Süreçlerle Yönetime Geçiş Adımları
  • Süreç Hiyerarşisi
  • Süreç Yönetim Sisteminin Sürekliliği
  • Süreç İyileştirme
   • Deming / PUKO Döngüsü
   • Sebep Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı
   • Beyin Fırtınası
  • Verimlilik
   • Nedir?
   • Süreç Yönetimi ile verimlilik
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto