İzmir İnovasyon, İnovatif Yönetim Teknikleri ve Stratejik Planlama Sertifika ProgramıEğitmen: Vildan Karadeniz – İrem Rona İnan

Eğitim İçeriği:

 

1.gün – Vildan Karadeniz

 

Günümüz İş Dünyası

 • Değişimi Etkileyen Faktörler
 • Değişimin Sonuçları
 • Değişime Uyum Sağlama
 • Yerel ve Uluslararası Pazarda Başarı için Değişimin Oyuncusu Olma
 • Kurum Olarak
 • Birey Olarak
 • Değişime Direnenlerle Başa Çıkma

Yenilikçi  Yönetim Anlayışı

 • Liderlik, Yöneticilik, Lider Yöneticilik
 • Organizasyonun Rekabete Hazırlanması
 • Farklı Yönetim Tarzları
 • Durumsal Liderlik
 • Eylem Odaklı Liderlik
 • Duygusal Zeka
 • Empati Kurabilme
 • Kültür ve Kuşak Farklılıklarını Yönetebilme
 • Geleceğin Lider Yöneticilerinden Beklenenler
 • Yenilikçi Kültür Yaratırken Lider Yöneticilerden Beklenenler

2.gün – Vildan Karadeniz

Zaman Yönetimi

 • Zamanın verimli ve Etkin Kullanımı
 • Verimlilik/ Etkinlik
 • Etkinlik / enerji Eğrisi İlişkisi
 • Acil / Önemli Matrisi
 • Dışarıdan Kaynaklanan
 • Bizden Kaynaklanan
 • Nasıl Başa Çıkılır?
 • Bölünme Analizi
 • Planlama
 • Önceliklendirme
 • Zaman Hırsızları
 • Delegasyon
 • Etkin Toplantı Kültürü

3.GÜN – İrem Rona İnan

İnovasyon ve Yaratıcılık

 • Inovasyon
 • Yaratıcı Düşüncenin Ürünü
 • İç ve Dış Müşteri için Yeni Fikir Yaratma- Değer Katma
 • İnovasyon ve Yaratıcılığı Harekete Geçirenler
 • İnovatif Kurumsal Kültür – Durum Tespiti
 • Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar- Avantaj mı? Dezavantaj mı?
 • Yaratıcı Tutum ve Davranışlar
 • Esnek Düşünebilmek

6 şapkalı Düşünce Yeteneği

 • Çabuk Düşünebilmek – Hızlı Düşün, çok üret

Birkaç iyi fikir için birçok kötü fikir

 • Kavram oluşturabilmek ve İlişkilendirmek
 • Konuya Odaklanabilmek
 • Yaratıcılıkta Dört Aşama

4.gün – İrem Rona İnan

Yaratıcılığımızı Geliştirecek 9 Teknik

5.gün – İrem Rona İnan

 

Müzakere, Etkileme ve İkna

 • İnsanların Görüşlerini Değiştirebilmek için Neler Yapmalıyız?
 • Etkileme Becerilerinin Tanımı
 • Etkilenecek Kişiyle İlişki Yönetiminin Önemi
 • Müzakerede Hazırlık Aşamasının Önemi
 • Müzakere Sürecinde Aşamalar
 • Hazırlık
 • Tartışma
 • Teklif
 • Pazarlık

6. gün – İrem Rona İnan

 • İknanın 5 ilkesi
 • Uygulamalar
 • “Evet” dedirtme Yöntemleri
 • Pazarlık Becerileri
 • İkna Stratejileri , taktikler

7.gün – Vildan Karadeniz

Yönetimde Stratejik Planlama

 • Kavramlar Arası İlişkiler: Misyon, Vizyon, Strateji, Politika, Plan, Program
 • Durum Analizi
 • SWOT, PESTLE
 • Rekabet Avantajını Belirleme
 • Temel İtici Güçler
 • Aşılması Gereken Engeller
 • Değer Yönetimi
 • Değer Zinciri Analizi

Hedeflerle Yönetim

 • Verimlilik için Hedef Saptama
 • Hedef Tanımlarına, Türlerine ve Problemlerine Genel Bir Bakış
 • Amaçları Belirlemek
 • Öncelikleri Saptama
 • Hedeflerin Hiyerarşisi

Planlama

 • Faaliyetleri Tanımlamak
 • Stratejik Başarı Alanlarını Saptamak
 • Performans Ölçütlerini Belirlemek
 • Planlamada Ana Hatalar

Stratejik Konumlandırma

Ürün ve Hizmeti Farklılaştırma

Şirketlerin Başarısız olma Nedenleri

 

8.gün  – Vildan Karadeniz

Karar Almada Yenilikçi Yaklaşımlar

 • Aklımız Nasıl Çalışıyor, Neden Aldanıyoruz?
 • Çözüm Geliştirme ve Karar Alma Teknikleri
 • Karar Ağaçları
 • Kök Nokta Analizi
 • Sonuç Çıkarma Merdiveni
 • Risk / Etki Analizi
 • Kuvvet Alanı Analizi
 • Mc Kinsey 7S Analizi
 • Grup Kararı Alma Teknikleri ve Grup Baskısını Önleme

Koçluk ve Geri Bildirim

 • Başarılı Koç Yetkinlikleri
 • GROW Modeli
 • Geri Bildirim Hataları
 • Örnek Vakalar

 

9.GÜN – Vildan Karadeniz

Proje Yönetimi

 • Proje Üçgeni
 • Bütçe
 • Takvim
 • Kapsam
 • Projeler Nasıl Başarılı Olur?
 • Proje Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Beceriler
 • Proje Analizi
 • Proje Başlatma Dökümanı
 • İş Ayrıştırma ve Kritik Yol
 • GANNT Diyagramı
 • Risk Yönetimi
 • İletişim Yönetimi

10.GÜN – Vildan Karadeniz

Ekiplerde Yenilikçi Kültür Yaratmak

 • Ekiplerde Çalışanları Motive Etmek
 • Motivasyon formülü nedir, uygulamaları nelerdir?
 • Ekipteki Değerli İnsanları Kaybetmemek için Neler Yapılmalıdır?
 • Mükemmel Ekipleri Ayıran Özellikler Nelerdir?
 • Ekibin Vizyon ve Misyonu Nasıl Belirlenir?
 • Ekip Hedefleri Hangi Düzeyde Belirlenmelidir?
 • Güçlü Yanlar İlkesi Ekip İçinde Nasıl Kullanılır?
 • Ekipler Arası Çatışma Nasıl Oluşur, Nasıl Önlenir?
 • “Biz Ruhu” nasıl Yaratılır?
 • Olumlu İş Tanımı Nedir, Nasıl Kullanılır?
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto