İthalat – İhracatSüre : Katılımcıların içerik talebine göre 2 veya 4 gün (09:30 – 17:30)

Katılımcı sayısı : 14 – 16 kişi

Eğitmen : Nuray Onat

Eğitimin Hedefi : Katılımcılara ithalata, ihracata ilişkin ülkemiz uygulama esaslarının aktarılmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

  • Giriş
  • Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) Yayımları

–       Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar (500 Sayılı Broşür)

–       Tahsiller İçin Yeknesak Kurallar (522 Sayılı Broşür)

–       Incoterms (Ticari Terimlerle İlgili ICC ‘ nin Resmi Kuralları İçin Açıklamalar ) ( 560 Sayılı Broşür)

  • Ülkemiz İthalat Mevzuatı

–       İthalata İlişkin Genel Esaslar

–       Ödeme Şekilleri

-Peşin Ödeme

-Mal Mukabili Ödeme

-Vesaik Mukabili Ödeme

-Akreditifli Ödeme

-Kabul Kredili Ödeme

–       İthalat Bedellerinin Ödenmesi

-İthalat Bedellerinin Mal ve Hizmet İhraç Bedelleri İle Mahsuben Ödenmesi

-Özel Takas

-Bağlı Muamele

-İthalat Bedellerinin Döviz Kredilerinden Karşılanması

–       İthalat Bedellerinin Kapatılması

–       Hesap Kapatmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

–       İthalat Hesaplarının Terkini

–       Mücbir Sebep Halleri ve Tevsik Şekilleri

– DİİB kapsamında Yapılacak Gümrük Muafiyetli İthalat

–       Dahilde İşleme Rejimi

– Ülkemiz İhracat Mevzuatı

–       İhracat Bedellerinin Tahsil Şekilleri

-Peşin Ödeme

-Mal Mukabili Ödeme

-Vesaik Mukabili Ödeme

-Akreditifli Ödeme

-Kabul Kredili Ödeme

–       Özellik Arzetmeyen İhracat

–       Kayda Bağlı İhracat

–       Özelliği Olan İhracat

-Kredili İhracat

-Konsinye İhracat

-İthal Edilmiş Malların İhracı

-Diğer

— Transit Ticaret

— Bedelsiz İhracat

— Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat

— Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak

İhracat

— Takas Kapsamında Yapılacak İhracat

— Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat

–       Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılma

–       İhracat Bedellerinin Tahsili

-İhracat Bedellerinin Tahsil Usulleri

-İhracat Bedellerinin Tahsili ve Serbest Kullanıma Bırakılan Dövizler

-İhracat Bedellerinden İhracatla İlgili Giderlerin Mahsubu

–       İhracat Hesabının Kapatılması

–       Terkin

Prefinansman Kredileri

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto