Finans Dışı Yöneticiler İçin FinansSüre : 2 Gün

Yer :

Eğitmen: Özlem Özarslan Saydar

Eğitim İçeriği :

Temel Mali Tabloların Anlaşılması

– Tek Düzen Hesap Planı ve Mizan

– Bilanço

– Gelir Tablosu

– Bilanço ve gelir tablolarındaki önemli büyüklüklerin şirket yönetimi çerçevesinde yorumlanması (EBIT, EBITDA vb.)

Yardımcı Mali Tablolar

– Fon Akım Tablosu

– Nakit Akım Tablosu

– Diğer Tablolar ile ilgili özet bilgi :

. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

. Özvarlık Değişim Tablosu

. Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

. Kar Dağıtım Tablosu

Bir Şirketi Mali Tablolarını İnceleyerek Okumak

– Etkin bir finansal yönetim eksikliğinin şirkete maliyeti

– Finansal analiz; nasıl, ne zaman, kimin için ?

– Finansal analizde sektörel farklılıklar ve mali tablolara etkisi

– Finansal analizde konjonktürel ve mevsimsel özelliklerin etkisi

– Karlılık mı ? Nakit akışı mı ? Yoksa her ikisi mi ?

– Sağlıklı bir karlılık ve nakit akışı dengesi nasıl kurulur, nasıl ölçülür ?

– Tahakkuk (hesap) ve nakit bazlı büyüklüklerin anlaşılması, yorumu,

– Şirket üzerindeki etkisi

Mali Analiz Yöntemleri Yardımıyla Şirketin Finansal Yönetimi

–  Bilanço ve gelir tablolarının yüzde ve trend analizleri

–  Likidite, mali yapı, borç ödeme, faaliyet ve karlılık düzeyini ölçen oranlar, oran standartları ile karşılaştırma ve yorumlar

–   Basit tahmin teknikleriyle şirketin mali performansının arttırılmasına, mali risklerinin azaltılmasına yönelik önlemler

İşletme Sermayesi Yönetimi İlkeleri

–  İşletme sermayesi nedir, nasıl hesaplanır, olmazsa ne olur?

–  Nakit yönetimi ilkeleri ve teknikleri

–  Alacakların yönetimi

. İyi ve kötü alacakların ayrıştırılması

. Alacak yönetiminde karlılık analizi

. Kampanya uygulama kararları

– Finansal açıdan stok yönetimi ilkeleri

Finansal Anlamda Geleceğin Planlaması, İşletmelerde Basit Anlamda Finansal Planlama ve Kontrol

–  Finansal planlama araçları, hazırlanması ve kullanılması

–  İşletme bütçelerinden yararlanmak

–  Nakit bütçeleri

–  Proforma bilanço

–  Proforma gelir tablosu

–  Proforma fon akım, nakit akım analizi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto