İşletmelerde Kriz YönetimiKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 5  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Ekonomik Krizlerin Öngörülmesi Analizi (Global-Ülkesel–
  Sektörel)

  • Dünyadaki Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler; Ortaya
   Çıkan Belirsizlikler
  • Türkiye’deki Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler; Ortaya
   Çıkan Belirsizlikler
  • Makro Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi
  • Döviz Kuru ve Fiyat Hareketlerinin Trendinin
   Belirlenmesi
  • Kriz Tespitlerinin Yapılması
  • Krize Karşı Savunma Mekanizmalarının Oluşturulması
  • Alınması Gereken Önlemler
  • Alınan Önlemlerin Sonuçlarının İzlenmesi
 • Kriz Döneminde İşletme Stratejileri ve Mali Yönetim
  • Krizin İşletme Açısından Stratejik Anlamı
  • Krizdeki Şirketlerin Tipleri
  • Kriz Dönemlerinde Fonksiyonlar arası Önlemler
  • Krize Karşı Erken Uyarı Sistemi Kurulması
  • Şirket Toplam Risk Yönetimi ve Kriz Dönemi İçin
   Anlamı
  • Kriz Döneminde Fon Tahsis ve Büyüme – Küçülme
   Stratejileri
  • Kriz Döneminde Kar ve Vergi Planlaması
  • Kriz Döneminde Maliyet Yönetimi
  • Türkiye’de Şirketler Kriz Dönemlerinde Ne Yapıyorlar?
  • Dünyada Kriz Yönetimi Guru’ları Ne Öneriyorlar?
  • Eğitimi Alan Şirketin Kriz Politikalarının ve
   Uygulamalarının Konsültasyonu
 • İşletme Pazarlama Yönetimi
 • İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletme İç ve Dış İletişim (Halkla İlişkiler) Yönetimi

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto