İŞLETMELERDE FİNANSAL YÖNETİM VE DENETİM TEKNİKLERİ 

Hakan Şakar / Nursel Vatansever

Son 30-40 yılda dünya çok hızlı biçimde değişmektedir. Büyük bir ivme ile değişen pazar koşulları, geometrik bir hızla gelişen teknoloji ve giderek sertleşen, zaman zaman da ölümcül hale gelen rekabet, tüm işletmelerde var olan eski yönetim anlayışlarını aşındırmakta ve tüm işletmeleri yeni çözümler bulmaya yöneltmektedir. “Küçük olsun benim olsun“, “en iyi ben bilirim“, “en iyi patron her işi yapan patrondur“, “en iyi yönetim biçimi merkezi yönetimdir“, en iyi ücretlendirme yöntemi kıdem esasına göre yapılan yöntemdir” ya da “en iyi ücretlendirme yöntemi liyakat esasına göre yapılan yöntemdir”  vb. yaklaşımlar artık doğru yönetim politikalarını açıklayan klişeler olmaktan çok çıktı. Doğru olan tek kural var: “Değişmeyen tek şey değişimdir.” Dün geçerli olan kural bugün geçerli değildir, bugün geçerli olan kural da muhtemelen yarın geçerli olmayacaktır.

Bu kitap, işletme ortaklarına, yöneticilerine ve çalışanlarına, değişen finansal yönetim ve denetim teknikleri hakkında bir ufuk yaratmak, günlük yönetim anlayışına bir alternatif oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Yararlı olacağını umuyoruz.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto