İŞLETMELER İÇİN KREDİ RİSKİ, ALACAK DEĞERLEMESİ VE YÖNETİMİEğitimin Amacı           Eğitim, kredi riskinin tanımlanması ve ölçülmesi, işletme sermayesi yönetiminde en önemli öğe olan alacakların maliyet ve karlılığının belirlenmesi, alacakların takibi ve kredi skorlama yöntemleri konularında mevcut modelleri incelemeyi ve firmanın operasyonlarına göre uygun model tesbitini amaçlamaktadır.

Süre    2 gün

İçerik

  • Kredi derecelendirmesi (rating)

–  Borç alanlar nasıl derecelendirilir ?

–  Bankaların rating prosedürü

  • Kredi riskinin ölçülmesi

–  Geleneksel yöntemler

. Ekspertize dayalı yöntemler

. Kredi skorlama modelleri

–  Modern yaklaşımlar

. Sermayenin risk ayarlı getirisi (RAROC)

. Credit metrics

. Riske maruz değer (VaR)

. Credit risk + (Credit Suisse)

. Kredi riski ile ilgili Basel standartları

  • İşletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması ve yönetimi
  • Alacakların değerlemesi ile ilgili standartlar

–  S&P kredi derecelendirme sistemi

–  Fitch kredi derecelendirme sistemi

–  William Bauer modeli

–  Edward Altman’ın Z skor modeli

  • Alacak değerlemesi ve yönetimi ile ilgili vaka analizleri

–  Vaka 1 : Borç ödemesini aksatan marjinal müşterileri elimine etme kararı

–  Vaka 2 : Risk gruplarına göre müşteri sınıflandırması

–  Vaka 3 : Risk gruplarına göre satış politikası ayarlaması

–  Vaka 4 : Soldowski modeli (kredili satış uygunluk analizi) uygulaması

–  Vaka 5 : Ürün kampanya kararları uygulaması

  • Kredi skorlama model örnekleri ve tartışma
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto