İş Hukuku UygulamalarıKatılımcı Sayısı 20 kişi

Süre 2 gün (9.30-17.30)

Eğitimin İçeriği

 • İş hukukunun temel kavramları
 • İş hukukunun kapsamı
 • İşyerinin ve işçilerin tesciline ilişkin usul ve esasları
 • İş sözleşmesi
 • İş sözleşmesi türleri
 • İş sözleşmesinden doğan haklar ve borçlar
 • İş sözleşmesinin feshi
 • İhbar ve kıdem tazminatı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
 • İşin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar
 • Çalışma ve dinlenme süreleri
 • İş güvencesi uygulaması
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
 • İş hayatının denetimi

İş hukukunda idari para cezaları

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto