MOTİVASYON VE KNOW-WHY – NEDEN YAPTIĞINI BİLMEKKimler Katılmalı: Profesyonel iş yaşamındaki herkes

 Süre: 2 gün 

Yaptığımız işte başarılı olmak için neden yaptığımızı biliyor olmak başarının temel

taşıdır. Bugüne kadar hep “Nasıl Yapılmalı” üzerinde duruldu. Oysa ki “NEDEN?” sorusu

sorgulama ve gelişimi de beraberinde getirir.

Çocukkken en çok sorulan ve yaş ilerledikçe maalesef vazgeçilen “NEDEN?- NİYE ?”

bugün profesyonel yaşamda motivasyonun ve başarının anahtarı.

 

“BİR İŞ YAPILMAYA DEĞER İSE İYİ YAPILMAYI HAK EDER” 

Bu programın amacı:

 1Yaptığımız işte başarılı olabilmek için önce neden yaptığımızı bilmek çok önemlidir.

2-Neden yaptığımızı bilirsek yaptığımız işe hem kendimizden bir şeyler katarız hem de kendimizin

önemini anlarız.

3-Bizden istenen işi sadece bize verildiği için ve olması gerektiği kadar yaparsak, sürekli

birilerinin bize yönlendirmesini bekleriz.

4-Neden-niçin bilmek kendimizi geliştirmemizi, fikir üretmemizi ve bunları paylaşmamızı sağlar.

5-Önce yaptığımız işi yaşamamız gerekiyor ki bu da neden-niçin yaptığımızı bilmekle başlıyor.

6- Devamlı sorgulayarak yaptığımız işi geliştirebiliriz.

7-Rakiplerin yaptığını ve müşterilerin beklentilerini bir danışman olarak görüp sürekli yenilikçi ve

bir adım önde firma olabiliriz.

8-Fabrika işçisi veya depocu sorumlu olduğu bir vidanın fabrika çıkışında pırıl pırıl bir otomobil

olacağını bilir ve sonra kendisinin de buna benzer bir otomobile binerek çocukları ile pikniğe

gideceğini düşünürse yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu anlar diye düşünüyoruz. (olumlu iş

tanımlaması) 

Eğitim İçeriği: 

 • Proaktif kişiler
  • İlke merkezli
  • Karşılıklı bağımlılık
  • Etki alanına odaklı
  • İçten dışa yaklaşım 
 • Etkinlik – Verimlilik

 

 • İnisiyatif kullanma

 

 • Amaç Nedir? Hedef Nedir?

 

 • SMART Hedefler
 • Belirli
 • Ölçülebilir
 • Kabul edilen
 • Gerçekçi
 • Zamana bağlı

 

 • Hedeflerinize Ulaştığınızı Nasıl Anlayacaksınız?

 

 • Kişisel Vizyon
 • Kimlik (Bunu başararak kim olacaksınız?)
 • Değerler (Bunu başarmak “Neden” önemli?)
 • Yetkinlikler (Nasıl başarabilirsiniz? Hangi yetkinlikleriniz var? Hangilerini geliştirebilirsiniz?)
 • Eylemler (Başarmak için hangi adımlar gerekli?)
 • Yer-Zaman (Nerede/Ne zaman başlayabilirsiniz?)

 

 • Motivasyon kavramı ve profesyonel yaşamda motivasyonun anlamı ve önemi
 • Kendi Gücümüzü Keşfetmek
 • Kişisel zekayı kullanmak ve geliştirmek
 • Duygularımızla baş etmek

 

 • Temel motivasyon modelleri

–    İlgi Göstermek ve Görmek:

 • Kişilerarası zekayı geliştirmek
 • Empati
 • 7/24 İlişki yönetimi
 • Olumlu iş tanımı
 • İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek
 • Pozitif düşünce becerileri
 • “Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev”

 

 • İşimizi sahiplenmek için yapılması gerekenler:
 • Büyük resmi görmek
 • Aidiyet duygusunu geliştirmek
 • Başarıya odaklanmak

 

 • Kritik başarı faktörleri:
 • Stratejik öncelikler ve hedefler
 • Ortak felsefe ve vizyon
 • Takım sinerjisi
 • Motivasyonda Profiller
 • Vaka Çalışması – Değişik İnsanların İhtiyaçları

 

 • Geleceği İnşa Edecek 5 Zihin
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto