İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ HUKUKU UYGULAMALARI (SÖZLEŞME TÜRLERİ, İŞ AKDİ FESHİ UYGULAMALARI VB.)Süre: 2 gün

Amaç:

İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyen bireylere yönelik iki günlük uygulamalı eğitim olarak tasarlanmıştır. Özellikle İnsan Kaynakları Yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelen iş hukuku uygulamaları, iş akdi fesihleri, iş sözleşmesi türleri vb. konuların tartışılacağı, örnek yargı kararlarının ele alınacağı bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği:

İş sözleşmesi türleri ve sözleşme düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler Gizlilik yükümlülüğü ve rekabet yasağına ilişkin sözleşmeler nasıl olmalı?

Alt işveren-asıl işveren ilişkisi

Alt İşveren çalışanları ile ilgili olarak takip edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler nelerdir?

Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, fazla çalışma, gece çalışmaları Yıllık ücretli izin uygulamaları nasıl olmalı?

İş hukukunda çeşitlilik yönetimi (Kadın, çocuk ve gençlere yönelik uygulamalar, engelli çalışanların yönetimi)

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve yapılması gerekenler İhtar ve Ücret kesme cezası uygulamaları nasıl yapılmalı?

İşçinin işyerine verdiği zararlarda yapılacak işlemler neler olmalı?

İş sözleşmesinin feshi ve türleri (geçerli nedenle fesih-haklı nedenle fesih)

İş sözleşmesinin feshinde düzenlenmesi gereken hukuki belgeler ve işverenin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

İbranamelerin hukuki niteliği ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

İş güvencesi (işe iade davaları) uygulamaları

İş kazalarında düzenlenmesi gereken belgeler nelerdir? Dikkat edecek hususlar? Örnek Yargıtay kararları ve tartışma konuları

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto