İnovatif Yönetim Teknikleri Sertifika ProgramıTarih:
Eğitmenler : Gökhan Aksay – Ahmet Benderlioğlu – Ruhi Kaykayoğlu – İlker Ünsever – Uğur Tandoğan
Yer  : Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)

Eğitim İçeriği :

• Liderlik
• Liderlik İçin Güç Kaynakları
• Farklı Liderlik Anlayışları
o Odaklanmaya Göre
o Görev Odaklı
o İlişki Odaklı
o Elde Bulundurulmak İstenilen Güç Miktarına Göre
• Otorite
• Danışmacı
• Katılımcı
• Liberal
• Hangi Liderlik Davranışı?
• Liderin Özellikleri
• İzleyicilerin Özellikleri
• Görevin Özellikleri
• Kurumsal Özellikler
Delegeasyon:
Delegasyon:Delegasyonun Yararları
Delegasyona Engeller
Delegasyon Ne zaman Yapılır?
Etkili Delegasyon Nasıl Yapılır?
Motivasyon:
Motivasyon teorileri
Vaka Çalışmaları
• Finansal Performans
Finansal Bakış Açısı
• Mali Tablolara Giriş
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Kar ve zarar planlaması üzerinde çalışma
• Örnek Olay İncelemesi
• Maliyet Kavramı
• Değişken/Sabit Maliyetler
• Başabaş Analizi
• Başabaş Uygulamaları
• Nakit Akış Tablosu
• Örnek Olay İncelemesi
• İşletme Sermayesi
• Alacak, Stok Devir Hızı
• Mali Analiz Yöntemleri
• Likidite Karlılık Oranları, “Golden Ratio”
• Bayi Finansal Tabloları
• İşletme Neticeleri Tablosu
• Bayi Finansal Tabloları
• Mali Analiz uygulamaları
• Temel Hukuk Kavramları
• Yöneticinin Sözleşmeleri
• Rekabet Hukuku
• İnovasyon
– İnovasyon Çeşitleri
– İnovasyon ve Yaratıcılığı Harekete Geçirenler
– İnovatif Kurumsal Kültür – Durum Tespiti
– İnovasyon Süreci
– İnovasyon Fırsatları için
• Yaratıcı Düşünebilme
– Etkenleri
– Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar – Avantaj mı? Dezavantaj mı?
– Yaratıcılığı Tetiklemek için
– Yaratıcılıkta Dört Aşama
• Yaratıcılığımızı Geliştirecek Yöntemler, 9 Farklı Teknik -Uygulama
• Fikirlerin Değerlendirilmesi – Inovasyon Kriterleri
• Grup Çalışmaları
Ekip çalışanlarının performans yönetimi
Stratejik insan kaynakları planlaması

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto