İnovatif Uluslararası Pazarlama YönetimiEğitmenler : Ruhi Kaykayoğlu-Ahmet Benderlioğlu-Ali Köseoğlu-İrem Nuhoğlu-İlker Ünsever-Uğur Tandoğan

Yer  : BÜYEM – Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Eğitim İçeriği :

Geliştirmek İçin Yaratıcılık ve İnovasyon Kavramları: Kişisel Yaratıcılık ve İnovasyon Becerilerini Geliştirme Yöntemleri

o İş yerinde yaratıcılık nedir ve nasıl yaygınlaştırılır?

• İşletme Ortamında Yaratıcılık ve İnovasyon Kültürü Oluşturma Yaklaşımları

o Bireysel yaratıcılığımızı tetikleyici yöntemlero Ekip halinde nasıl yaratıcı oluruz?

• Şirket İnovasyon Süreci, İnovasyon Türleri ve İnovasyon Yapma Metodları

o İş Yerinde İnovasyon İklimi Nasıl Oluşturulur?

• Şirket İçi İnovasyon Yaklaşımı, Yöneticiler İçin İnovasyon

o İnovasyon Tetikleyici Yöntemler

o Yöneticiler İçin İnovasyonun Önemi ve Yönetimi

• İnovasyon planları ve İnovasyon Örnekleri

o Firma İnovasyon Planı Hazırlama ve İnovasyon Ekipleri Kurma

• Yeni ürün geliştirme

• Pazarlama ve marka

• Her şey marka olabilir

• Tüketicide marka imajı nasıl oluşturulur?

• Marka yönetimi nedir?

• Reklamda iki vazgeçilmez öğe: Mesaj + İzleyici

• Sosyal pazarlama

• Sosyal medya

• Digital marketing

• Tanıtım farklı

• Güncel pazarlama

• Etkili web sitesi

• Entegre pazarlama

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto