İnovasyon ve Yönetim Becerileri Sertifika ProgramıEğitmenler : İrem Rona İnan – Ali Köseoğlu – Uğur Tandoğan – Reha Abi – Hakan Şakar

Eğitim İçeriği :

1. Gün – İrem Rona İnan

• İnovasyon

– İnovasyon Çeşitleri

– İnovasyon ve Yaratıcılığı Harekete Geçirenler

– İnovasyon Süreci

– İnovasyon Fırsatları için

• Yaratıcı Düşünebilme

– Etkenleri

– Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar – Avantaj mı? Dezavantaj mı?

– Yaratıcı Tutum ve Davranışlar

Kalıpları Sorgulayabiliriz

Değişik Açılardan Bakabiliriz

6 Şapkalı Düşünce Tekniği

2. Gün – İrem Rona İnan

– Yaratıcılıkta Dört Aşama

• Yaratıcılığımızı Geliştirecek Yöntemler, 9 Farklı Teknik -Uygulama

• Fikirlerin Değerlendirilmesi – Inovasyon Kriterleri

• Grup Çalışmaları

3. Gün  – Ali Köseoğlu

İş planları yapma

Pazarın durumu

Ürünün durumu

Rekabet durumu

Bayinin durumu

Makro birimler

Temel performans Göstergeleri

Teşvik sisteminin önemi

4. Gün  – Ali Köseoğlu

Hedefler

Finansal hedefler

Pazarlama hedefleri

Hareket programları

Medya mecraları avantaj/dezavantaj

İletişim kanalları

5. Gün  – Uğur Tandoğan

• İnsan kaynakları yönetimi

• Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

6. Gün – Uğur Tandoğan

• Personel Seçimi Süreçleri ve İşe Yerleştirme

Performans Yönetimi

7. Gün – Reha Abi

• Liderlik

• Liderlik İçin Güç Kaynakları

• Farklı Liderlik Anlayışları

o Odaklanmaya Göre

o Görev Odaklı

o İlişki Odaklı

o Elde Bulundurulmak İstenilen Güç Miktarına Göre

• Otorite

• Danışmacı

• Katılımcı

• Liberal

• Hangi Liderlik Davranışı?

8. Gün  – Reha Abi

• Liderin Özellikleri

• İzleyicilerin Özellikleri

• Görevin Özellikleri

• Kurumsal Özellikler

• Koçluk

• Zaman Yönetimi

9. Gün – Hakan Şakar

• Finansal Performans

Finansal Bakış Açısı

• Mali Tablolara Giriş

• Bilanço

• Gelir Tablosu

• Kar ve zarar planlaması üzerinde çalışma

• Örnek Olay İncelemesi

• Maliyet Kavramı

• Değişken/Sabit Maliyetler

• Başabaş Analizi

• Başabaş Uygulamaları

10 Gün – Hakan Şakar

• Nakit Akış Tablosu

• Örnek Olay İncelemesi

• İşletme Sermayesi

• Alacak, Stok Devir Hızı

• Mali Analiz Yöntemleri

• Likidite Karlılık Oranları, “Golden Ratio”

• Finansal Tabloları

• İşletme Neticeleri Tablosu

• Finansal Tabloları

• Mali Analiz uygulamaları

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto