İnovasyon ve YaratıcılıkTarih : 

Eğitmen : İrem Rona İnan

Yer : Taksim Titanic Hotel

Eğitim İçeriği:

İnovasyon

 • İnovasyon Çeşitleri
 • Yaratıcılığı Harekete Geçirenler
 • Kurumsal Kültür – Durum Tespiti
 • Süreçler
 • İnovasyon ve Yaratıcılık Fırsatları için

Yaratıcı Düşünebilme

 • Etkenleri
 • Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar- Avantaj mı? Dezavantaj mı?
 • Yaratıcılık için ;

– Farklı Olabilmek

– Yargılamayı Geciktirebilmek

– Esnek Düşünebilmek

– Çabuk Düşünebilmek – Hızlı Düşün, çok üret

Birkaç iyi fikir için birçok kötü fikir

– Konuya Odaklanabilmek

 • Yaratıcılıkta Dört Aşama

Yaratıcılığınızı geliştirecek Yöntemler ve 9 Teknik

 • Yaratıcılık Fikirlerini Geliştirmek için
 • Fikirlerin Değerlendirilmesi
 • Sonuçların Ölçümlenmesi
 • Liderlerin Yapması Gerekenler

Grup Çalışmaları

Öğrendikleri tekniklerle oluşturacakları yaratıcı bir fikrin sunumu ve yorumlar

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto