İlgili Vergi MevzuatıSüre: 1 Gün
Eğitmen: Mehmet Altındağ
Eğitimin İçeriği:
 • Sermaye Piyasaları ve Vergilendirme İlkeleri
 • Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar
 • SP Araçlarının Vergilendirilmesi
 • SP Kurumlarının Vergilendirilmesi
 • Halka Açık Şirketlerde Vergilendirme Esasları
 • Sermaye Piyasasını Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirler
 • Gelirin Toplanması ve Beyanı
 • Beyaname Verilmeyen haller
 • Vergi Tevkifatı
 • Vergilerin Ödenmesi
 • Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç
 • Damga Vergisi Kanunu’nun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri
 • Harçlar Kanunu’nun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Vergi Suçları ve Cezaları
 • Yeniden Değerleme Uygulaması
 • Nakit Ödemede Bankalar ve Finans Kurumları
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto