İHRACATTA E-PAZARLAMA EĞİTİMİEğitim İçeriği:

  • E-Pazarlamanın Temelleri
  • Strateji Oluşturmada Uluslararası On-Line Pazar Araştırma Yöntemleri
  • İhracatta Etkili Web Sitesi Kurma
  • E-Maille Pazarlama
  • B2B ve B2C Web Siteleri
  • E-Ticarete Yönelik Devlet Yardımları

Amaç: İhracatta büyümek isteyen her firma dijital ortamı etkili biçimde kullanmalıdır. Bu amaca yönelik olarak e-pazarlama, bunun bölümleri ve en iyi uygulama örnekleri ihracat bakış açısı ile anlatılacaktır.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto