3-İhracata Giriş ve Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma / 14 Kasım-16 Aralık 2016Tarih: 14-15-16 Kasım/ 15-16 Aralık 2016

Eğitmenler : Nuray Onat-Gökhan Aksay-Esra Başak

Yer  : İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Sosyal Tesisleri – Maçka-İstanbul

Eğitim İçeriği:

14 Kasım 2016 

– Genel Kavramlar
– Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri
– Uluslararası Ticarette Kulanılan Belgeler
– Incoterms Teslim Şekilleri

15 Kasım 2016 

– İhracat Mevzuatı
– İhracatta  İş  Akışı

16 Kasım 2016 

Dış ticaretin finansmanında kullandırılan gayri nakdi krediler
Dış ticaretin finansmanında kullandırılan nakdi krediler
Alternatif finansman teknikleri
Faktoring/Forfaiting/Leasing
Örnek olay çalışmaları

15 Aralık 2016 

Pazarlama yönetimi süreci:
– Fırsatları analiz etme
– Hedef pazarları araştırma ve seçme
– Pazarlama stratejilerini / taktiklerini  belirleme
– Pazarlama Planı’nı yapma
– Planı organize etme, uygulama ve kontrol
• Rakipleri ve sektörü analiz etme
– Rekabet nedir?
– Rekabetin kaç boyutu vardır?
– Pazar ve sektörün tanımlanması
– Sektörün dinamikleri
– Rakip analizi niçin önemlidir?
• Pazar Araştırması ile ilgili bilgiler
– Masa Başı Araştırmaları
– Piyasa Araştırmaları

16 Aralık 2016

Müşteriye Öneri
– Müşteriye nasıl bir fayda sunuyoruz
• Özellik/Fayda/Çekicilik analizi
• Teklif mektupları
• Satış kanalları
– Satış planlamasında zaman ve bölge planlaması
– Satış kapama teknikleri
Tekrar/Çapraz Satış

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto