HİKAYE ANLATARAK ÇATIŞMA YÖNETİMİSüre: 2 gün

Bu eğitim ve work-shop’da katılımcılar, yaşadıkları çatışmaları hikayeleştirecekler, mekanı ve hikayedeki tüm kahramanları oluşturacaklar, onların yerine geçerek isteklerini anlayacaklar ve hikayenin sonunu yaratarak çatışmayı yönetecekler.

Eğitimin ilk gününde çatışma çözümüne yönelik etkileme, müzakere ve iknanın etkenleri üzerinde çalışmalar yapılacak ve eylem önerileri oluşturulacak. İkinci gününde ise her katılımcı çatışma alanlarına yönelik hikayeler oluşturacak ve hikayenin sonuçlarını yazarak çatışmalarını yönetecek.

Kurumsal hayatta çatışmaları nasıl çözdüğümüz, başarılı olma yolundaki diğer çabalarımız kadar önemli. Hatta çatışmaları nasıl çözdüğümüz, başarılı olmamız için gereken becerilerimizi ortaya çıkarabilmemize ya da becerilerimizi ifade edemememize neden olan önemli bir etken. Çatışmalarda  yetersiz kalan, kimi zaman saldırgan kimi zaman da kaçınmacı bir yaklaşım benimseyen kişiler sürdürülebilir bir başarı yolundan uzak kalıyorlar. Oysa ki çatışma çözümünde işbirlikçi yaklaşım benimseyen, karşısındakini kazan kazan yaklaşımıyla ikna eden çalışanların hayatlarındaki başarının daha kalıcı olduğu bir gerçek.

Algı Gözlükleri Ve Tuzakları: Diğer İnsanları Ve Bireysel Farklılıkları Algılarken Düşülen Tuzaklar

Zihin Varsayar Ve Yorumlar:

İlişkilerde Güven Ve Kontrol: “Direksiyon Kimde?”

Kendini Anlatmada Kişisel  Engeller:

Sosyal Rollerin Analizi Ve Kendini Var edebilme:

Transaksiyonel Analiz: “İlişkilerdeki Problemli Dinamikler”

Ebeveyn-Çocuk İlişkisinden Empatik Yetişkinler İlişkisine Geçiş

“Kendimi Anlatıyorum, Ama Anlaşılıyor Muyum?”

İş yerinde çatışma kaynakları

Çatışmaları nasıl çözeriz?

 • Etkileme – Müzakere-İkna
  • 4 Temel etken
  • İnsan Profilleri
 • Duyguları yönetmek
 • Durum değişikliği

 

İkinci gününde her katılımcı çatışma alanlarına yönelik hikayelerini aşağıdaki ana başlıklara odaklanarak oluşturacak ve sonuçlarını yaşayacaklar.

 • Kim bu karakterler?
 • Ne istiyorlar?
 • Ne nedenle (Niçin) istiyorlar?
 • Nasıl arayacaklar?
 • Kim, neden, nasıl bunlara engel olacak?
 • Sonuçları nelerdir?
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto