BEN VE İŞİM (İŞ MÜKEMMELLİĞİ)Katılımcı sayısı: 14-16 kişi

Süre: 2 gün

 Amaç: İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek

 Eğitim İçeriği:

 KİŞİSEL YÖNETİM 

 • İlk izlenim
 • Kişisel İmaj
 • Görgü kuralları
 • Güvenli, Saldırgan ve Eğilgen Davranışlar
 • Güven oluşturmak

 MOTİVASYON 

 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Öz Disiplin Oluşturmak
 • Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak
 • Mükemmeli Arayış
 • Olumlu İş Tanımı

İLİŞKİLER

 • Duygusal ve Sosyal Zekamızı Geliştirmek
 • Algılama Sorunlarını Aşmak
 • Etkin sözlü iletişim
 • Ben dili
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Soruların Etkisi
 • İlgi Göstermek ve Görmek
 • İlişkileri Yönetmek
 • Dinleme Becerilerini geliştirmek
 • Empati Haritası
 • Uyumlu Beden Dili Kullanımı
 • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak 

ZAMAN YÖNETİMİ

 • Hayat hedeflerimizi belirlemek
 • Kişisel verimliliği arttırmak
 • Zaman tasarrufu için yöntemler
 • Kendimize zaman yaratmak
 • Önceliklerimizi doğru belirlemek
 • Doğru planlama yapmak 

İŞ BAŞARISI İÇİN KURALLAR:

 • Kişisel Kalite Standartları Geliştirmek
 • Hayata Karşı Olumlu Bir Tutum Geliştirmek
 • Zekamızı Başarı İçin Kullanmak
 • İşimizi Sahiplenmek
 • İş Hayatı İçin Dersler

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto