HAZİNE İŞLEMLERİNİN OPERASYONUKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Para ve Döviz Piyasaları

–        İşlemlerin Akışı ve Ödeme Sistemleri

–        Kontrol ve Sorunların Çözümü

–        Bilgi Toplama ve Nakit Akışı Hazırlama

–        Döviz Pozisyon Evalüasyonu (Spot ve Vadeli)

 • Sabit Getirili İşlemler

–        İşlemlerin Akışı (Ödeme ve Değerleme)

–        Kar/Zarar ve Reeskont Hesaplaması

–        Muhasebeleştirme

 • Genel Bilanço Tanımı

–        Yasal Zorunlulukların Gözden Geçirilmesi

–        Fon Kaynakları ve Maliyetleri

–        Aktif/Pasif Yönetimi

 • Kontroller

–        Muhabir Banka Hesaplarının Mutabakatı

–        Zarar, İşlem, Pozisyon, Banka, Ülke Limitleri

 • Raporlar

–        Resmi Raporlar

 • Ödemeler Dengesi Raporları
 • Kur Riski ve Likidite Riski
 • Net Pozisyon / Sermaye Tabanı

–        MIS

 • Kambiyo Kar/Zararı
 • Gapping Report
 • Atıl Tutarlar
 • Limit Aşımları

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto