GÜÇLÜ MARKA YÖNETİMİSüre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

Değişen Dünyada  Pazarlamanın Rolü

 • Yeni dünyada pazarlama ve ürün/marka yönetiminin yeni görevleri.
 • ‘Yeni Patron: Müşteri’
 • “0” kara yönelim, zorlaşan müşteri ihtiyaçları ve tatmini
 • Müşteri odaklılık nedir?
 • Dünyada pazarlama konusundaki gelişmeler
 • Pazarlama karması (4P – 7P)
 • Pazarlama İçin Temel Planlama ve Ürün Becerileri
 • Ürün/Marka yöneticilerinin rolü nedir?
 • Satış Departmanı ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
 • Ajanslar ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
 • Araştırma şirketleri ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
 • Birey olarak ürün yöneticisinin yetkinlikleri neler olmalı?
 • Müşteriye değer katma – ürünlerimizle müşteriye katılan değeri netleştirmek ve geliştirmek
 • Grup Çalışması: Değer Eğrisi
 • Mevcut ürün ve rakip analizi :SWOT
 • Ürün portföyünün değerlendirilmesi ve stratejik ürün planlaması

Marka Olmak

 • Marka nedir? Markanın unsurları. Ürünler ve markalar.
 • Marka yönetimi. Marka stratejisi. Marka konumlandırma

Müşteri İçgörüsünün Anlama veTemelleri

 • Müşteriler ne ister?
 • Müşteriler gerçekten ne ister?
 • Müşteri ne istediklerini sorduğumuzda niye gerçekleri söylemezler?
 • Müşteriye bakmakla müşteriyi görmenin farkı nedir?

Müşteri İçgörüsü Öğrenme Teknikleri

 • Quizing (5N1K)
 • Gözlemleme (Antropolog gibi düşünmek)
 • Mülakat ve odak grupları
 • Tekniklerin sınıf içi uygulamalarla derinlemesine kavranması

İletişim / Ürün – Tüketici

İletişim Karmasının Planlanması

 • A-T-L ( Above The Line Activities )
 • B-T-L ( Below The Line Activities )
 • Event Marketing
 • Reklam
 • Promosyonlar / Tüketici ve Trade Promosyonlar
 • Trade Marketing

Ürün Hayat Eğrisi

 • Hayatı Uzatan Aksiyonlar
 • Line Extention
 • Nisch Destekleyiciler
 • İlave Değerler

Pazarlama planının oluşturulması

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto