GİŞE HİZMETLERİKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Mevduatın Tanımı

 • Mevduat Kabulünde Yetki Sınırı

 • Mevduat Munzam ve Disponibilite

 • Mevduatın Gizliliği ve Bankacılık Sırlarının Açıklanmasını Önlemeye Yönelik Önlemler

 • Bankalar Kanunu Açısından Mevduat Türleri

–        Tasarruf Mevduatı

–        Resmi Kuruluşlar Mevduatı

–        Ticari Kuruluşlar Mevduatı

–        Diğer Kuruluşlar Mevduatı

 • Kullanım Şekline Göre Mevduat Türleri

–        Vadeli Mevduat

 • Müşterek İmzalı
 • Münferid İmzalı

–        Vadesiz Mevduat

 • Hesap Açılması

–        Hesap Açma Şekilleri

–        Hesap Açılışında Aranması Gerekli Belgeler

–        Gerçek Kişilerin Müracaatında

–        Tüzel Kişilerin Müracaatında

–        Tüzel Kişiliklerin Müracaatında

–        Açılışı ve/veya Kullandırımı Özellik Arzeden Hesaplar

 • Velinin Hesap Açtırması ve Tasarrufu
 • Vekil Tarafından Hesap Açılması
 • Okuma Yazma Bilmeyenlere Açılacak Hesaplar
 • Özürlü Kişilere Açılacak Hesaplar
 • Vefat / Haciz Durumlarında İzlenecek Yöntem
 • Mevduatta Zaman Aşımı

 • Havale

–        Tanımı

–        Taraflar

–        Havaleden Cayma

–        Havale Amirinin İflası

–        Havale Lehdarının İflası

–        Lehtar Havaleyi Almadığı Taktirde

–        Lehtarın Havaleyi Kabul Etmeme Durumu

–        Havalede Zaman Aşımı

 • Çek

–        Çekin Hukuki Mahiyeti ve Fonksiyonları

–        Çekin Şekil Şartları

–        Çekin Muhtevası

–        Çek’e Ödeme

–        Genel Olarak

–        Çek’te İbraz Süresi

–        Çekin Ödenmemesi ve Hamilin Müracaat Hakkı

–        Çekten Cayma ve Ödemeden Men

–        Bankanın Sorumluluğu

–        Çek’te Zaman Aşımı

 • Menkul Kıymetler

–        SPK Tarafından Kabul Edilen Menkul Kıymet Türleri

–        Menkul Kıymet Borsalarının Temel İşlevleri ve Ekonomiye Katkısı

–        Hazine Bonoları

–        Devlet Tahvilleri

–        Hisse Senetleri

–        Yatırım Fonları

–        Repo / Ters Repo İşlemleri

 • Kiralık Kasalar

–        Kiralık Kasa Hizmeti Nedir

–        Kiralık Kasalara Kabul Edilen Eşyalar Nelerdir

–        Kiralık Kasa Anahtarı Teslimi Bankaya Ait Olanın Muhafazası

–        Kaybı Halinde İzlenecek Yöntem

–        Kasa Kiralandığında Yapılacak İşlemler

–        Gerçek / Tüzel Kişilere Kasa Kiralanması

–        Kiralık Kasaların Vekaleten Kullanılması

–        Kiralık Kasa Sahibinin Vefatı Halinde İzlenecek Yöntem

–        İflas veya Haciz Durumunda İzlenen Yöntem

–        Kiracının Hukuki Ehliyetini Kaybetmesi

 • Fatura Ödemeleri

–        Su

–        Doğalgaz

–        Bedaş

–        Telsim

–        Turkcell

–        Ev Telefonu

–        Kablolu TV

–        SSK

–        Vergi

–        Sigorta Prim Tahsilatları

 • Genel Sigorta Bilgileri

–        Tanımı

–        Sigortacı

–        Sigorta Ettiren

–        Sigortalı

–        Riziko

–        Sigorta Primi

–        Sigorta Bedeli

–        Eksik Sigorta

–        Poliçe

–        Tecditname

–        Zeylname

–        Close

 • Genel Olarak Sigorta Türleri

–        Mal Sigortaları

 • Yangın
 • Nakliyat
 • Oto Kasko
 • Hırsızlık gibi
 • Mali Sorumluluk

–        Zorunlu Oto Mali Sorumluluk

–        İhtiyari Mali Sorumluluk

–        Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk gibi

 • Can Sigortaları

–        Ferdi Kaza Sigortaları

–        Hayat Sigortaları

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto