Genel EkonomiSüre: 1 Gün
Eğitmen: Uğur Civelek, Dr. Erhan Aslanoğlu, Dr. Kerem Alkin
Eğitimin İçeriği:
  • Temel Kavramlar
  • Arz ve Talep Analizi
  • Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumu
  • Piyasa Türleri
  • Reel Kesim – Finansal Kesim Ayırımı
  • Piyasaların İşleyiş Mekanizmaları ve Etkileşimleri
  • Kamu Dengesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı
  • Para ve Maliye Politikaları
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto