FİNANSAL PİYASALAR YATIRIM VE RİSK YÖNETİMİKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

  • Finansal Piyasalar

–         Makro Denge ve Beklentiler

–         Beklentiler ve Piyasalar

–         Piyasa Altyapısının Yeterliliği

  • Finansal Piyasalarda Yatırım ve Risk

–         Fiyat Riski

–         Sistemik Risk

–         Toplam Risk ve Getiri

  • Risk Yönetimi

–         Riske Maruz Değer

–         Volatilite

–         Risk Yönetiminde Kullanılan Araçlar

–         Kur Riskinin Yönetimi

–         Faiz Riskinn Yönetmi

–         Emtez Fiyat Riskinin Yönetimi

–         Operasyon Riskinin Yönetimi

–         Sektör veya Ülke Riskinin Yönetimi

  • Türev Ürünler

–         Forwards, Futures

–         Options

–         Diğer Türev Çeşitleri

–         Genel Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flipchart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto