FİNANSAL MATEMATİKEğitimin Amacı           Eğitim, finansman ve muhasebe, pazarlama bölümleri ile bayilere her türlü taksitlendirme, faiz hesaplama, karlılık analizi ve basit yatırım karar analizi uygulamalarında hız ve pratiklik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Süre        2 gün 

 Eğitim İçeriği

 • Faiz kavramı, içeriği, türleri, uygulamalar

–  Basit faiz

–  İç ve dış iskonto, senet iskontoları

–  Faiz hesaplama yöntemleri

–  Bileşik faiz

–  Kırık vade gün hesaplaması ve bileşik faiz

–  Sürekli bileşik faiz

–  Reel faiz

 • Eşit taksit-faiz uygulamaları (annüite)

–  Taksitli ticari ve bireysel krediler

–  Tüketici finansmanı uygulamaları

–  Sonsuz annüite (perpetüite) uygulamaları

 • Hayat sigorta ve bireysel emeklilik uygulamaları
 • Borç kapitalizasyonu
 • Net bugünkü değer ve iç verim oranı, başlıca kullanım alanları

–  Yatırım projeleri

–  Menkul kıymetler

–  Şirket ve gayrımenkul değerlemesi

–  Orta/uzun vadeli krediler

–  Diğer krediler efektif maliyet hesapları

 • Leasing matematiği

–  Satınalma-leasing-kredi karşılaştırmaları

–  Operasyonel ve finansal leasing uygulaması

 • Factoring matematiği
 • Menkul kıymetler matematiği (fiyatlandırma)

–  Hazine bonoları

–  Repolar

–  Tahviller (sabit-değişken faizli, endeksli, Hisse senedine dönüştürülebilir tahviller)

–  Eurobond fiyatlandırması

–  Hisse senetleri fiyatlandırması

 • Temettü (Gordon) modeli
 • Kar payı, rüçhan hakkı, bedelli bedelsiz sermaye arttırımlarında
 • Firma kara geçiş analizleri 

Not : Eğitim, MİDA tarafından temin edilen HP 17 hesap makinaları veya exel ortamında

verilebilir.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto