FİNANSAL KURUMLARDA BÜTÇELEME ve MALİ KONTROL TEKNİKLERİ(Oracle ve Excel Simülasyonlu)

(FKBMK-SO ve FKBMK-SE)

Amaç Finansal Kurumlarda Bütçeleme İlkeleri ve Tekniklerine İlişkin Kuralların Saptanması ve Yönetim Bilgilendirme Raporları (MIS) Hakkında Bilgi Akışının Sağlanması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Finansal Kiralama Şirketlerinin bütçeleme ve mali kontrol bölümleri çalışanları

Katılım Önkoşulu İlgili bölümde çalışmış olmak ve bilgisayar kullanımına aşina olmak gerekmektedir.

Katılımcı Sayısı 8-12 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

  • Bütçe Ön Bilgilerinin Oluşturulması
  • Enflasyon, Faiz ve Büyüme Oranlarının Saptanması
  • Ortalama Bütçenin Oluşturulması
  • Faiz ve Komisyon Oranlarının Oluşturulması
  • Genel Giderlerin Tahmini

2. Gün

  • Donuk Aktifler ve Maliyetsiz Pasiflerin Tahmini
  • Düzeltmelerin Yapılması ve Gelecek Yıllara taşınacak Bilgilerin Oluşturulması
  • MIS Raporlarının Oluşturulması Teknikleri
  • Müşteri ve Ürün Bazında Kârlılık Analizleri
  • Risk Yönetimi Kriterleri İle Elde edilen Sonuçların Karşılaştırılması

Gerekli Araçlar Katılımcı sayısı kadar PC, HP finansal hesap makinesi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto